Бележка за поверителност за Firefox OS

Mozilla се грижи за поверителността на вашите данни. Политиката на поверителност на Mozilla описва как боравим с информацията, която ни изпраща Firefox OS.

Какво трябва да знаете

Firefox OS се свързва както с нас, така и с трети страни, за да предоставя някои функции на продукта.

  • Актуализации: За да поддържа актуалността на версията си, Firefox OS автоматично се свързва с услуга, управлявана от производителя на вашето устройство или от негово име. Firefox OS също така проверява автоматично за актуализации на инсталираните приложения, изпращайки запитване към Firefox Marketplace или, ако сте инсталирали приложение от друг източник, до услугите на неговия разработчик.
  • Местоположение: При включени услуги с геолокация, Firefox OS може да използва множество координати и масиви от данни за определяне на местоположението ви, включително GPS, AGPS и други доставчици на геолокационни услуги. Можете да изключите услугите с геолокация от приложението Settings на Firefox OS на вашето устройство. Научете още за условията на доставчици на услуга AGPS.
  • Първоначално активиране: При първоначално активиране на вашето устройство с Firefox OS, операционната система изпраща на Mozilla еднократно контролно съобщение с данни (напр. информация за конкретното устройство като версия на софтуера, партньорски идентификатор, държава и размер на екрана). Това помага на Mozilla да определи дали са необходими актуализации и критични корекции на защитата за нашите потребители и партньори, да установи изискванията към разработчиците на приложения, за да могат те да създават по-добри приложения за потребителите ни, и да спомогне за пазарните анализи (напр. определяйки броя на активираните устройства). Научете още
  • Използване на приложения: За да се подобри намирането на съдържание във Firefox Marketplace, Firefox OS изпраща на Mozilla информация за използването на приложенията (напр. продължителност на активно използване, брой отваряния/затваряния/сривове, списък на неинсталираните приложения на устройства с Firefox OS). Можете да изключите споделянето на данни за използването на приложения от приложението Settings на Firefox OS на вашето устройство. Научете още
  • Информация за доставчика на услуги за търсене: За да подобри търсенето при устройства с Firefox OS, операционната система изпраща на Mozilla информация коя търсачка предоставя на устройството резултати от търсене. Можете да изключите споделянето на данни за използваната търсачка от приложението Settings на Firefox OS на вашето устройство. Научете още

Устройството, което използвате, е създадено (както повечето мобилни устройства) от няколко производителя. Тази бележка обхваща само боравенето с вашите данни от страна на Mozilla за официалните версии на Firefox OS, утвърдени от Mozilla.

  • Ако използвате приложения, създадени от друг производител (не Mozilla), в сила е политиката на поверителност на този производител.
  • Firefox OS позволява да използвате няколко вградени услуги на трети страни, например доставчици на имейл или социални мрежи. Когато използвате такива услуги, в сила са техните политики на поверителност.