¡Nahuin nia' ruat! nga 'iaj sunt nga versión nakà guenda Firefox.

Nagi'iaj nakà Firefox da' gi'iaj sun hiò man.

Nagi'iaj nakà Firefox da' gi'iaj sun hiò man.

Hiàj raj huè versión na nga Firefox.

You’re using an insecure, outdated operating system no longer supported by Firefox.

Firefox

Mozilla

Firefox Nakàa

Hìo ga yitïnj man.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Nuguan huìi riña Firefox

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Screenshot
  • 2 x hìo

    Firefox 'iaj sun hue'ê yitïnj ïn

  • Hua hìo man

    Araj sunt 30 % memoria dòj nga da' Chrome

  • Ûta hùi huaj

    Riña aché nu huì' hiô' nikaj sa dugumî ñù'

Chrēj huāj ñan doj guendâ nādunïnjt nī a’ngô nej plataforma

Naduninj Firefox guenda Windows

Naduninj Firefox guenda macOS

Naduninj Firefox guenda Linux

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Nuguan huìi riña Firefox