Legal

Maraming salamat sa lahat nang tumulong at nagreport ng mga pang-aabuso sa mga marka ng Mozilla, nakibahagi sa mga governance forums, nagbigay ng feedback sa localization at mga terminolohiyang legal, at sa mga nagbahagi ng kanilang talento para sa ikatatagumpay ng proyektong Mozilla.

Terms

Privacy at mga Trademark

Mga abiso sa mga software na dinownload