வாழ்த்துக்கள்! நீங்கள் பயர்பாக்ஸின் புதிய பதிப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள்.

சமீபத்திய வேகம் மற்றும் தனியுரிமைக்காக உங்கள் Firefoxஐப் புதுப்பிக்கவும்.

சமீபத்திய வேகம் மற்றும் தனியுரிமைக்காக உங்கள் Firefoxஐப் புதுப்பிக்கவும்.

நீங்கள் பயர்பாஃசின் தற்போதைய வெளியீட்டுக்கு முந்தைய பதிப்பினைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.

You’re using an insecure, outdated operating system no longer supported by Firefox.

Firefox

Mozilla

புதிய Firefox

அதி வேகம் மிக நன்று.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

Screenshot
  • 2x வேகமானது

    எப்போதும் மிகச் சிறந்த பயர்பாக்சு

  • இலகுவானது

    குரோமை உலாவியைவிட 30% குறைவான நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது

  • வலிமையான தனிமை

    தடமறி பாதுகாப்புடன் கூடிய அந்தரங்க உலாவல்

மேம்பட்ட நிறுவல் தேர்வுகள் & பிற தளங்கள்

விண்டோசு இயங்குதளத்திற்கான பயர்பாக்சை பதிவிறக்கவும்

மேக் இயங்குதளத்திற்கான பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கவும்

இலினக்சு இயங்குதளத்திற்கான பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கவும்

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை