புதிய Firefox

பயர்பாக்சைப்(Firefox) பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப்(Firefox) பதிவிறக்கு — தமிழ்

Firefox இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Firefox இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Firefox பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு (Firefox) தனியுரிமை அறிவிப்பு
  • 2x வேகமானது

    எப்போதும் மிகச் சிறந்த பயர்பாக்சு

  • இலகுவானது

    குரோமை உலாவியைவிட 30% குறைவான நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது

  • வலிமையான தனிமை

    உண்மையான தடமறியல் பாதுகாப்புடன் கூடிய அந்தரங்க உலாவல்