கடவுச்சொல் நிர்வாகி ஆவணக்காப்பகம் திறக்கப்பட்டது

பயர்பாக்சு கடவுச்சொல் நிர்வாகி உடனான நினைவக விளையாட்டை விட்டுக்கொடுங்கள்.

பயர்பாக்சைப்(Firefox) பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப்(Firefox) பதிவிறக்கு — தமிழ்

Firefox இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Firefox இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

Firefox பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு (Firefox) தனியுரிமை அறிவிப்பு

கடவுச்சொல் நாயகன்

மீட்டமைப்பதை மறக்கவும். பயர்பாக்சு கடவுச்சொல் நிர்வாகி உங்கள் அனைத்து கடவுச்சொற்களை வைத்திருக்கிறது எனவே நீங்கள் தானாகவே புகுபதியலாம், அல்லது சேமிக்கப்பட்ட கடவுச்சொற்களை எளிதில் கண்டறியலாம். அதிபாதுகாப்பிற்காக, உங்கள் கணினிக்கு ஒரு முதன்மை கடவுச்சொல்லைக் கொடுக்கவும்.

கடவுச்சொல் நிஞ்சா

நீங்கள் எங்காவது செல்ல முயற்சிக்கவும்போது இனி எந்த “மீண்டும் முயற்சிக்கவும்” என்பதும் இல்லை. உங்கள் கைபேசியில் பயர்பாக்சு கணக்கில் புகுபதியவும், உங்கள் கடவுச்சொற்கள் உங்களுடன் வரும். உங்கள் புகுபதிகை விவரங்கள், இப்படி என்பதற்குள் தோன்றும்.

கடவுச்சொல் முதன்மையர்

பயர்பாக்சின் பரந்த கடவுச்சொல் நிர்வாகி துணைநிரல்கள்உடன் உங்கள் இரண்டாம் கட்ட பாதுகாப்பைப் பெறவும். ஏற்கனவே விருப்பமானதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் அல்லது நிபுணத்துவ சமூகத்தின் மதிப்புகள் மற்றும் மீளாய்வுகள் வழியாக அடுத்த நிலையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.