Shkarkoni Firefox-in

Firefox nuk mbulohet më në Windows 8.1 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Firefox nuk mbulohet më në macOS 10.14 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Shënim Privatësie në Firefox

Parime Privatësie të Dhënash

Pesë parimet vijuese burojnë nga Manifesti i Mozilla-s dhe japin një ide se si:

 • i hartojmë produktet dhe shërbimet tona
 • i administrojmë të dhënat e përdoruesve që grumbullojmë
 • i përzgjedhim dhe ndërveprojmë me partnerët
 • i japim formë punës sonë me politikat për publikun dhe mbrojtjen e tij
 1. Asgjë për t’u çuditur

  Përdorni dhe ndani me të tjerët të dhëna në një mënyrë që është transparente dhe prej së cilës përfiton përdoruesi.

 2. Kontrolli përdoruesit

  Krijoni produkte dhe mbroni praktikat më të mira që vënë përdoruesit në kontroll të të dhënave dhe punimit të tyre në Internet.

 3. Të dhëna të kufizuara

  Grumbulloni ç’na duhet, çidentifikoni atje ku mundemi dhe fshijini kur nuk duhen më.

 4. Rregullime të mençura

  Konceptoni për një baraspeshim të arsyeshëm mes parrezikshmërisë dhe punës së përdoruesit.

 5. Mbrojtje në thellësi

  Mbani në gatishmëri kontrolle dhe praktika sigurie shumështresore, shumë prej të cilave janë të verifikueshme publikisht.