Kaloni nga Chrome te Firefox në vetëm pak minuta

Kalimi në Firefox është i shpejtë, i lehtë dhe pa rreziqe. Firefox-i importon nga Chrome faqerojtësit tuaj, fjalëkalime dhe parapëlqime.

  1. Përzgjidhni ç’të merret nga Chrome.
  2. Lërjani Firefox-in të bëjë ç’mbetet për t’u bërë.
  3. Shijoni web-in më të shpejtë, rregulluar në gjithçka për ju.