Vullnetar te Mozilla!

  • 10 554 Moxillianë aktivë në mbarë botën
  • 27 veprimtari së afërmi kudo në botë
  • 87 gjuhë, që po shtohen, në çdo kontinent

#IAmAMozillian

Njatjeta, jam Rubeni, moxillian nga Spanja

Bashkëpunoj me bashkësinë Mozilla që prej 2004-s, duke ndihmuar në përkthim sajtesh, QA, asistencë për përdoruesit dhe marketing bashkësie. Kam ndihmuar gjithashtu në organizim veprimtarish në Spanjë dhe kryer detyra në fushën TI në gjirin e bashkësisë Mozilla Hispano.

Tani jap ndihmesë në:

  • Përkthimin e Mozilla.org-ut
  • Programin e udhëheqjes së më të rinjve në Mozilla Hispano
  • Veprimtari bashkësie

Njhuni me ca moxillianë të tjerë

Merrni përditësime bashkësie (Anglisht)