Få fart på datamaskina di

Kvart program som køyrer på datamaskina brukar ei viss mengde med minne. Når for mykje minne vert brukt, tenderer systemet til å bli svært treeegt. Firefox sitt mål er balanse — nettlesaren brukar nok minne slik at du kan surfe smidig, samstundes som det er nok minne att for eit velfungerande system.

Ingen fleire minneproblem

Chrome brukar opptil 1,77 gongar meir minne enn Firefox. Om datamaskina allereie har lite minne, kan dette gjere systemet mykje tregare. Med den siste versjonen av Firefox med flerprosessering kan meir minne bli tilgjengeleg for å køyre favorittprogramma dine.

Surf raskare og privat

Utforsk nettet snøggare med Firefox privat surfning. Berre Firefox sin private modus inneheld sporingsvern som blokkerer annonsar med sporfølgjarar frå å lastast på sider. Dette gjer at nettstadar kan lastast raskare.