Mindre minnebruk enn Chrome

Om nettlesaren din brukar for mykje minne, byt til Firefox.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox personvern

Funksjonar

  • Få fart på datamaskina di

    Kvart program som køyrer på datamaskina brukar ei viss mengde med minne. Når for mykje minne vert brukt, tenderer systemet til å bli svært treeegt. Firefox sitt mål er balanse — nettlesaren brukar nok minne slik at du kan surfe smidig, samstundes som det er nok minne att for eit velfungerande system.

  • Ingen fleire minneproblem

    Chrome brukar opptil 1,77 gongar meir minne enn Firefox. Om datamaskina allereie har lite minne, kan dette gjere systemet mykje tregare. Med den siste versjonen av Firefox med multiprosess kan meir minne bli tilgjengeleg for å køyre favorittprogramma dine.

  • Surf raskare og privat

    Utforsk nettet snøggare med Firefox privat surfning. Berre Firefox privata läge inneheld sporingsvern som blokkerer annonsar med trackers frå å lastast på sider. Detta gjer at nettstadar kan lastast raskare.

Meir personvern

Firefox sel ikkje tilgang til dei personlege opplysningane dine som andre selskap. Frå personvernverktøy til sporingsbeskyttelse, du avgjer sjølv kven som ser kva.

Slik tek Firefox vare på personvernet ditt

Meir friheit

Å følgje straumen er ikkje vår stil. Som ein del av den ideelle organisasjonen Mozilla, leiar Firefox kampen for å verne om rettane dine på nettet, og vi kjempar for eit Internett som kjem alle til gode — ikkje berre dei få.

Surf fritt med Firefox