Betre bokmereke

Alle som likar bokmerke, fortvil ikkje. Organiser dei med Firefox.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Lagre bokmerket

Få favorittane dine sortert med bokmerke-stjernesymbolet, som lar deg leggje til eigne namn og mapper raskt. Bruk deretter verktøylinja for bokmerke, slik at du aldri gløymer lenkene du likar.

Ta med deg bokmerka dine

Ta med deg favorittnettsidene dine. Bruk Firefox Sync for å få tilgang til bokmerka på alle einingane dine, frå datamaskina til mobil. Eller prøv Pocket for å lagre artiklar eller sider og kom tilbake til dei seinare – sjølv utan tilgang til nettet.

Bruk tid på bokmerket

Tren på nøyaktigheita di med kvar utviding for bokmerkehandterig du kan kome på, frå raske knips av heilsider til hurtig-bytande sidestolpar til nedlåste private bokmerke.