Lagre bokmerket

Få favorittane dine sortert med bokmerke-stjernesymbolet, som lar deg leggje til eigne namn og mapper raskt. Bruk deretter verktøylinja for bokmerke, slik at du aldri gløymer lenkene du likar.

Ta med deg bokmerka dine

Ta med deg favorittnettsidene dine. Bruk Firefox Sync for å få tilgang til bokmerka på alle einingane dine, frå datamaskina til mobil. Eller prøv Pocket for å lagre artiklar eller sider og kom tilbake til dei seinare – sjølv utan tilgang til nettet.

Tilpass dette bokmerket

Tren på presisjonen din med kvar utviding for bokmerkehandtering du kan tenkje på, frå augneblinksbilde av heilsider til hurtig-bytande sidestolpar til nedlåste private bokmerke.