Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Det finst ein måte å ta vare på personvernet ditt. Bli ein del av Firefox.

Ta stilling mot ein industri som gjer deg til produktet.

Du er innlogga
på Firefox.
Prøv Firefox Monitor.

Sjå om du har vore involvert i ein datalekkasje på nettet.

Logg in på Monitor

Bli ein del av Firefox

Skriv inn e-postadressa di for å kome i gang.

Ved å fortsetje godtek du tenestevilkåra og personvernpraksisen.

Få respekten du fortener.

Vi vil alltid fortelje deg sanninga. Alt vi gjer lever opp til løftet vårt om personlege data:

Lagre mindre.
Beskytt alt.
Ingen hemmelegheitar.

Få kunnskapen som held deg trygg.

Lær deg alt du treng å vite om å vere smart og sikker på nettet, frå nokre av verdas fremste ekspertar.

Og ver med på å arbeide for eit sikrare internett i framtida.

Hjelp oss å byggje ein betre Firefox for alle.

Kom inn i den rette open kjeldekode-ånda ved å teste komande produkt.

Hjelp oss med å halde dei store IT-selskapa under kontroll.

Vi støttar felleskap over heile verda som kjempar for eit sunnare internett. Legg til di røyst i kampen.