Registrer deg, logg inn, og hald deg synkronisert.

Med ein Firefox-konto, får du med deg bokmerka, passorda og dei opne fanene dine, og meir — overalt der du brukar Firefox.

Du er innlogga og klar til å bruka Sync.