Firefox

Mozilla

Registrer deg, logg inn, og hald deg synkronisert.

Med ein Firefox-konto, får du med deg bokmerka, passorda og dei opne fanene dine, og meir — overalt der du brukar Firefox.

Du er innlogga og klar til å bruka Sync.

Sett opp Sync for iOS Sett opp Sync på
Android-eininga di

Last ned Firefox for å byrja å bruka Sync.

Last ned frå Google Play Last ned frå App Store

Last ned Firefox for å byrja å bruka Sync.

Last ned Firefox for å byrja å bruka Sync.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern