Ei innlogging. Kraft og personvern overalt.

Ta kontrol over livet ditt på alle einingane dine med ein Firefox-konto.

Del filer trygt– og privat

Send dokument og videoar - alt opptil 2,5 GB - med ei privat, kryptert lenke som sluttar å fungere når du vil. Og fordi dei store filene dine vert sletta når du er ferdig med å dele, så ligg dei ikkje på nettet for alltid.

Prøv Firefox Send

Hugs passorda dine med Lockbox

Slutt på å bli utelåst frå appar og nettstadar. Lockboks sikrar alle passord som du har lagra i Firefox og gir deg enkel tilgang til alle Android- og iOS-einingane dine.

Send faner direkte til einingane dine

Send ei open fane på ei eining til alle dei andre einingane dine med eitt enkelt trykk. Det er mykje enklare enn å tekste (SMS) eller sende e-post til deg sjølv. Berre i Firefox.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Synkroniser bokmerka dine overalt

Bokmerk ei oppskrift heime. Slå opp oppskrifta på telefonen din i butikken. Alle bokmerka du lagrar vert lagde til med ein gong på dei synkroniserte einingane dine. Berre i Firefox.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Legg til kvalitetsinnhald i Pocket

Oppdag det beste på nettet og nyt det kvar som helst på alle einingane dine – også fråkopla. Pockets lyttefunksjon vil til og med kunne lese opp artiklar for deg. Alt saman direkte frå verktøylinja i Firefox.

Fortset der du slapp med Notes

Dine idear og din inspirasjon er sikra og krypterte med Notes – og når du er innlogga på kontoen din vert dei synkroniserte frå datamaskina di til Android-einingane dine.