Firefox

Mozilla

Registrer deg, logg inn, og hald deg synkronisert.

Med ein Firefox-konto, får du med deg bokmerka, passorda og dei opne fanene dine, og meir — overalt der du brukar Firefox.

Du er innlogga og klar til å bruka Sync.

Skriv inn e-postadressa di for å få tilgang til Firefox Accounts.

Ved å fortsetje seier du deg samd i tenestevilkåra og personvernpraksisen.

Last ned Firefox for å byrja å bruka Sync.

Last ned Firefox for å byrja å bruka Sync.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern