Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Vi ser tilbake, og vi ser framover.

Mozilla vart grunnlagd for å promotere openheit, innovasjon og moglegheiter på nettet.
Ta ein nærmare titt på kven vi er, inkludert nokre av våre største prestasjonar og milestolpar.

 • 01

  Mozilla-prosjektet vart lansert ved Netscape den 31. mars 1998, for å tilby eit alternativ til brukarane og vere ei drivande kraft for nyskaping på nettet.

 • 02

  Mozilla er ein ideell organisasjon der produkt, bl.a. Firefox, vert laga med oppdrag om å leggje makta over internet i brukaren sine hender.

 • 03

  Over 10 000 bidragsytarar gav støtte til oppdraget vårt ved å betale for ei heilsides annonse i The New York Times på lanseringsdagen for Firefox 1.0 i 2004.

 • 04

  I dag har Mozilla medarbeidarar på alle kontinent, inkludert Antarktis (der Firefox vert brukt av 80 % av befolkninga).

 • 05

  Utvidingane for Firefox lèt deg tilpasse og ta kontroll over nettopplevinga di. Til no er dei samanlagt lasta ned over 4 milliardar gongar av brukarane.

 • 06

  Mozilla er leiande på personvern på nettet med nyskapande nettlesarfunksjonar, som Ikkje spor (Do Not Track) og Lightbeam, som gjev brukarane aukakontroll over personlege data.

 • 07

  Det verdsomspennande fellesskapet vårt har hjelpt til med å omsette Firefox til over 70 språk, noko som gjer at nettlesaren er tilgjengeleg for over 90 % av befolkninga i verda.

 • 08

  I 2008 vart Firefox lasta ned av 8 002 530 personar på ein dag, noko som gav oss plass i Guinness World Records for «Flest nedlastingar av eit dataprogram i løpet av 24 timar."

 • 09

  Mozillafestivalen er den største årlege hendinga vår, som bringar hundrevis av kreativa hjerner saman for å realisere den fulle krafta og potensialet i nettet.

 • 10

  Mozilla Webmaker arbeider for å skape ein meir nettkunnig planet. Dei skaffar verktøy og prosjekt for å hjelpe folk med å ta kontroll over liva sine på nettet.

 • 11

  Firefox for Android tar surfupplevinga hos Firefox for datamaskiner til telefonar og nettbrett. Appen er lasta ned meir enn 80 millionar gongar frå Google Play.

 • 12

  Utviklarnettverket til Mozilla, Mozilla Developer Network, er ein fellesskapsdriven nettresurs, som leverer den beste dokumentasjonen, dei beste rettleiingane og verktøya som finst, til meir enn 2 millionar besøkande kvar månad.

 • 13

  Mozilla arbeider for å verne og bevare nettet som ein delt offentleg resurs til det beste for alle.

 • 14

  I 2013 lanserte Mozilla Firefox OS slik at smarttelefonar skulle kunne utnytte det fulle potensialet til nettet, og tilby personleg kontroll och valfriheit til ein ny generasjon folk på nettet.

 • 15

  Det arbeidet som Mozilla gjer, er muleg takka vere titals tusen frivillige, som vil at nettet framleis skal vere ope og tilgjengeleg for alle.