Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Vi byggjer eit betre Internett

Oppdraget vårt er å sikra at Internet er ein global, kollektiv resurs, open og tilgjengeleg for alle. Eit Internet som verkeleg set menneska i fokus, der individa sjølve formar sine eigne opplevingar, får moglegheiter, og er trygge og sjølvstendige.

At Mozilla, we’re a global community of technologists, thinkers and builders working together to keep the Internet alive and accessible, so people worldwide can be informed contributors and creators of the Web. Vi trur at denne forma for menneskeleg samarbeid på tvers av ei open plattform er grunnleggjande for individuell vekst, og for den kollektive framtida vår.

Read the Mozilla Manifesto to learn even more about the values and principles that guide the pursuit of our mission.

Sjå videoen ovanfor for å lære meir om kven me er, kvar me kjem ifrå, og korleis me gjer nettet betre for deg.
 • Ver med

  Du kan hjelpa til som friviljug innom fleire ulike område

 • Historikk

  Korleis alt byrja og korleis me kom dit me er i dag

 • Forum

  Emne er mellom anna brukarstøtte, produkt og teknologiar

 • Styring

  Our structure, organization, and the broader Mozilla community