Firefox downloaden

Firefox wordt niet meer ondersteund op Windows 8.1 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox wordt niet meer ondersteund op macOS 10.14 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox-privacyverklaring

Mozilla-privacybeleid

Wat bedoelen we met persoonlijke gegevens?

Voor ons zijn persoonlijke gegevens die gegevens op basis waarvan u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, e-mailadres of factureringsgegevens) of die gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gekoppeld of gecombineerd om u te identificeren (zoals een account-id of een IP-adres). We vertellen u altijd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen. Zie de privacyverklaring van elk afzonderlijk product voor specifieke gegevens.

Gegevens die buiten deze beschrijving vallen, zijn niet-persoonlijke gegevens.

Als we uw persoonlijke gegevens opslaan met gegevens die niet persoonlijk zijn, beschouwen we de combinatie als persoonlijke gegevens. Als we alle persoonlijke gegevens verwijderen uit een gegevensset, zijn de resterende gegevens niet-persoonlijke gegevens.

Hoe komen we aan gegevens over u?

We komen aan gegevens over u als:

  • u die rechtstreeks aan ons verstrekt (zoals wanneer u ervoor kiest ons crashrapporten te sturen);
  • wij automatisch gegevens verzamelen via onze producten en services (zoals wanneer uw Firefox-browser bij ons controleert of er updates zijn);
  • iemand anders ons gegevens over u verstrekt (zoals wanneer Thunderbird samenwerkt met uw e-mailproviders om uw account in te stellen); of
  • we meer over u te weten proberen te komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt (zoals wanneer we uw IP-adres gebruiken om de taal voor bepaalde services van ons aan te passen).

Wat doen we met uw gegevens wanneer we daar over beschikken?

Wanneer u ons gegevens verstrekt, gebruiken wij die op de manieren waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Over het algemeen gebruiken we uw gegevens om onze producten en services voor u te verzorgen en om deze te verbeteren.

Voor gebruikers in de EU, EER en Zwitserland: klik hier voor meer informatie.

Wanneer delen we uw gegevens met anderen?

  • Wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en gekregen.
  • Voor verzorgings- en verwerkingsdoeleinden voor producten en services ten behoeve van u, maar alleen als de rechtspersonen die uw gegevens ontvangen, contractueel verplicht zijn de gegevens te verwerken op een manier die door Mozilla is goedgekeurd.
  • Wanneer we onze missie om open te zijn, vervullen. Soms maken we gegevens openbaar om onze producten te verbeteren en om het web als open plaats te behouden. Als we dat doen, verwijderen we echter uw persoonlijke gegevens en proberen we de gegevens zo openbaar te maken dat het risico dat u toch kunt worden geïdentificeerd, minimaal is.
  • Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn. We houden ons aan de wet wanneer we aanvragen van een overheid of in verband met een rechtszaak ontvangen. We informeren u wanneer ons wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens daartoe te verstrekken, tenzij ons dat wettelijk is verboden. Wanneer we dergelijke aanvragen ontvangen, geven we alleen uw persoonlijke gegevens vrij als we er oprecht van overtuigd zijn dat de wet ons daartoe verplicht. Niets in dit beleid is bedoeld om enige juridische verdediging of bezwaren die u mogelijk zou kunnen hebben te beperken ten aanzien van aanvragen van derden om uw gegevens vrij te geven.
  • Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat het nodig is om schade of nadeel bij u of anderen te voorkomen. We delen uw gegevens alleen op deze manier als we er oprecht van zijn overtuigd dat het redelijkerwijs nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van u, of onze andere gebruikers, Mozilla of het publiek te beschermen.
  • Als onze organisatiestructuur of status verandert (als we een herstructurering ondergaan, worden overgenomen of failliet gaan), kunnen we uw gegevens overdragen aan een opvolger of een gelieerde onderneming.

Hoe slaan we uw persoonlijke gegevens op en hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We zetten ons ervoor in uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer we die in ons bezit hebben. We treffen fysieke, zakelijke en technische beveiligingsmaatregelen. Als we ondanks onze inspanningen kennis nemen van een schending van de beveiliging, informeren we u, zodat u de benodigde beschermende maatregelen kunt treffen.

Verder willen we niet langer over uw persoonlijke gegevens beschikken dan dat we die nodig hebben. We bewaren uw persoonlijke gegevens dus zo lang als we die gebruiken voor het doel waartoe we deze hebben verzameld. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, treffen we maatregelen om deze te vernietigen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Wat als we dit privacybeleid of een van onze verklaringen wijzigen?

Vroeg of laat kunnen we dit beleid of onze verklaringen wijzigen. Wijzigingen worden online gepubliceerd. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we de update aankondigen via de gebruikelijke kanalen van Mozilla voor dergelijke aankondigen, zoals blogberichten en forums. Uw voortgezet gebruik van het product of de service na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. We publiceren de ingangsdatum bovenaan de pagina, zodat u weet waar u aan toe bent.