Firefox downloaden

Firefox wordt niet meer ondersteund op Windows 8.1 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox wordt niet meer ondersteund op macOS 10.14 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox-privacyverklaring

Mozilla Abonnementsservices | Privacyverklaring

Bij Mozilla ontwerpen we producten met uw privacy in gedachten.

Mozilla VPN beschermt internetverbindingen vanaf uw apparaat. Mozilla werkt samen met Mullvad om uw internetverkeer vertrouwelijk en veilig te versleutelen.

Firefox Relay beschermt uw identiteit met veilige e-mail- en telefoonmaskering. Onze veilige en eenvoudig te gebruiken maskers voor e-mailadressen en telefoonnummers helpen uw identiteit privé te houden. U kunt zich daarmee anoniem kunt aanmelden voor nieuwe accounts en spamberichten, ongewenste oproepen en ongewenste e-mail voorkomen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Mozilla Relay en Mozilla VPN verzamelen en delen, en waarom. We houden ons daarnaast aan het Privacybeleid van Mozilla ten aanzien van hoe we informatie ontvangen, verzamelen en delen.

Zaken die u moet weten

Mozilla-accountinformatie. Voor deze Services is een Mozilla-account vereist, dat uw e-mailadres, landinstellingen en IP-adres naar Mozilla verzendt. Meer informatie over procedures voor Mozilla-accountgegevens.

Betalingsinformatie. Wanneer u zich abonneert op de Services, verricht u een betaling via een van onze externe betalingsproviders: Stripe, Apple, PayPal, or Google Pay. Mozilla ontvangt een registratie van uw account (met onder meer uw factureringsadres en de laatste vier cijfers van uw betalingsmethode) en de status van het abonnement van uw account. Uw volledige betalingsgegevens worden niet opgeslagen door Mozilla.

Mozilla VPN

Interactiegegevens. Mozilla ontvangt gegevens over uw interactie met de Mozilla VPN. Op basis van deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld bepalen of u eventueel apps hebt uitgesloten bij de beveiliging (maar niet welke), op hoeveel apparaten u uw Mozilla VPN-abonnement gebruikt en of u de functies voor het blokkeren van advertenties hebt ingeschakeld. Lees VPN-interactiegegevens voor een volledig overzicht van onze telemetrie. We gebruiken interactiegegevens om de prestaties en stabiliteit voor gebruikers te verbeteren en om de prestaties van de Services te meten.

Daarnaast kan Mozilla, om de doeltreffendheid van onze marketing campagnes te doorgronden, na installatie van de app, uw IP-adres ontvangen als aanvulling op campagne- en verwijzingsgegevens, zoals welke advertentiecampagnes u hebt bekeken, evenals uw besturingssysteem, apparaattype en de versie van uw besturingssysteem. Mozilla deelt dit met Adjust, maar we delen of bewaren uw IP-adres niet. Lees de Adjust-documentatie.

Technische gegevens. Bij Abonnementsservices wordt uw IP-adres tijdelijk verzameld als onderdeel van onze serverlogboeken en gedurende 90 dagen bewaard. Voor VPN, ontvangt Mozilla basisinformatie over de geïnstalleerde versie van uw Mozilla VPN-clientsoftware en de apparaten waarop deze is geïnstalleerd, waaronder het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie. We gebruiken technische gegevens om de prestaties en stabiliteit voor gebruikers te verbeteren en om de prestaties van de Services te meten. Daarnaast ontvangt onze partner Sentry.io technische gegevens voor doeleinden die betrekking hebben op het fout- en prestatiebewaking. Lees het Privacybeleid van Sentry.io voor meer informatie.

Locatiegegevens. Mozilla Abonnementsservices ontvangt uw IP-adres wanneer u zich registreert voor en gebruikmaakt van de service(s). Het IP-adres wordt verzameld als onderdeel van onze serverlogboeken en gedurende 90 dagen bewaard. Wij gebruiken het IP-adres om uw locatie bij benadering te bepalen omdat de beschikbaarheid, prijzen en aanbiedingen van Mozilla Abonnementsservices afhankelijk kunnen zijn van uw land. We gebruiken uw IP-adres ook voor doeleinden die betrekking hebben op fraude- en misbruikpreventie in onze producten.

Netwerkgegevens. Wanneer u Mozilla VPN activeert, versleutelt dit uw internetverkeer en verzendt Mozilla VPN dit naar Mullvad. Er worden geen logboeken bijgehouden van uw netwerkactiviteit, niet door Mozilla en niet door onze partner Mullvad, wanneer u de Mozilla VPN-service gebruikt. Lees het Privacybeleid van Mullvad voor meer informatie.

Firefox Relay

Interactiegegevens. Mozilla ontvangt gegevens over uw interactie met de Services. Dit is bijvoorbeeld wanneer u zich aan- en afmeldt en over de voorkeuren die u instelt. Lees meer over Relay-interactiegegevens. We gebruiken interactiegegevens om de prestaties en stabiliteit voor gebruikers te verbeteren en om de prestaties van de Services te meten.

Daarnaast kan Mozilla, om de doeltreffendheid van onze marketing campagnes te doorgronden, na installatie van de app, uw IP-adres ontvangen als aanvulling op campagne- en verwijzingsgegevens, zoals welke advertentiecampagnes u hebt bekeken, evenals uw besturingssysteem, apparaattype en de versie van uw besturingssysteem. Mozilla deelt dit met Adjust, maar we delen of bewaren uw IP-adres niet. Lees de Adjust-documentatie.

Technische gegevens. Mozilla ontvangt basisinformatie over de geïnstalleerde versie van uw Relay-software (add-ons) en het apparaat waarop deze is geïnstalleerd, waaronder het besturingssysteem en de hardwareconfiguratie. Bij Abonnementsservices wordt uw IP-adres tijdelijk verzameld als onderdeel van onze serverlogboeken en gedurende 90 dagen bewaard. We gebruiken technische gegevens om de prestaties en stabiliteit voor gebruikers te verbeteren en om de prestaties van de Services te meten.

Locatiegegevens. Mozilla Abonnementsservices ontvangt uw IP-adres wanneer u zich registreert voor de service(s) en wanneer u deze gebruikt. Wij gebruiken het IP-adres om uw locatie bij benadering te bepalen omdat de beschikbaarheid, prijzen en aanbiedingen van Mozilla Abonnementsservices afhankelijk kunnen zijn van uw land. We gebruiken uw IP-adres ook voor doeleinden die betrekking hebben op fraude- en misbruikpreventie in onze producten.

E-mailberichten via Firefox Relay. Als u uw e-mailberichten verzendt en doorstuurt vanaf uw gemaskeerde e-mailadressen naar uw primaire e-mailadres, verwerkt Firefox Relay uw e-mailberichten. We lezen en bewaren de content van uw berichten nooit. In het geval dat een e-mail niet aan u kan worden bezorgd, bewaren we deze op onze servers en verwijderen we deze nadat de e-mail is bezorgd (in geen enkel geval bewaren we het bericht langer dan drie dagen). Als u de functie gebruikt voor het blokkeren van reclamegebonden e-mail, controleert de Service de e-mailheaders om te bepalen of een e-mail wel of niet moet worden geblokkeerd.

Firefox Relay-maskers (en waar u deze gebruikt). Mozilla bewaart een kopie van uw accountgegevens om de Service te verlenen, met name om uw primaire e-mailadres te koppelen aan uw gemaskeerde e-mailadres(sen). Als u een aangepast masker maakt, slaat Mozilla dit op om e-mails ernaartoe door te sturen. Mozilla slaat de site op waar u het masker hebt gemaakt, de sites waar u het masker vervolgens gebruikt en eventuele labels die aan het masker zijn gekoppeld, zodat uw maskers gemakkelijk zijn terug te vinden wanneer u deze wilt gebruiken. Lees meer informatie om te ontdekken hoe u deze functies in- en uitschakelt.

Telefoongesprekken en sms-berichten via Firefox Relay. Om uw telefoongesprekken en sms-berichten te verzenden en door te sturen, verwerkt Firefox Relay uw telefoonnummer en sms-berichten. Wij slaan een logboek op van de telefoonnummers waarmee u via Relay contact hebt opgenomen om u uw bel- en sms-logboeken te kunnen tonen, sms-antwoorden te versturen en om telefoonnummers te blokkeren. Wij controleren de telefoongesprekken die u via Firefox Relay voert niet en slaan de inhoud ervan niet op.

Lees de telemetriedocumentatie voor Firefox Relay. U kunt zich voor het verzamelen van telemetrie afmelden door de 'Niet volgen'-functie in uw browser in te schakelen.

Informatie die wij delen. Firefox Relay deelt informatie met derden om u de service te kunnen leveren. Mozilla heeft een contract met dit bedrijf dat dit bedrijf verplicht om uw informatie te beschermen. Dit is wie we inzetten om Firefox Relay te ondersteunen:

  • Amazon Web Services. Amazon Web Services (AWS) is een platform voor cloudcomputing. Firefox Relay maakt gebruik van AWS om naar uw gemaskeerde e-mailadres(sen) verzonden e-mails te ontvangen en door te sturen naar het primaire e-mailadres dat aan uw Mozilla-account is gekoppeld. Alleen Mozilla kent de koppeling tussen uw primaire e-mailadres en uw gemaskeerde e-mailadres(sen).

  • Twilio. Twilio ontvangt uw telefoonnummer, uw telefoonmasker en de telefoonnummers waarmee u telefoongesprekken en sms-berichten uitwisselt. Twilio ontvangt ook de inhoud van sms-berichten die u via Firefox Relay verstuurt en ontvangt en Mozilla heeft de Twilio-service zodanig ingesteld dat de records van de sms-berichten die u via Firefox Relay verstuurt en ontvangt, na 7 dagen worden verwijderd.

Andere informatie die u moet weten

U kunt meer te weten komen over het beheren van uw gegevens en hoe synchroniseren inschakelt of uitschakelt. Verder is veel van de informatie die we opslaan over Mozilla-accountgebruikers, eenvoudig toegankelijk door u aan te melden bij uw account. Daar kunt u ook uw instellingen voor het delen van gegevens bijwerken. Neem bij aanvragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens contact met ons op via onze Portal voor toegangsaanvragen voor betrokkenen.

Als u andere vragen hebt over persoonlijke gegevens of onze privacyprocedures, kunt u contact met ons opnemen via compliance@mozilla.com.

We reageren op alle aanvragen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen ongeacht waar deze personen wonen. Wij zullen uw verzoek inwilligen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat die ons belet dit te doen of er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Bezoek onze forums voor algemene Help-ondersteuning.