Internet voor mensen,
niet voor winst.

Hallo. Wij zijn Mozilla, de trotse non-profitkampioenen van het internet, die het gezond, open en voor iedereen toegankelijk helpen houden.

Onze impact

Door aan de basis en beleidsniveaus te werken, onderwijzen we webgeletterdheid, leveren we hulpmiddelen en pleiten we namens iedereen die een internet waardeert dat op billijkheid, integratie en respect is gebaseerd.

Onze innovaties

Door het web als het platform te gebruiken, bouwen we open, innovatieve technologieën waarmee ontwikkelaars vrij van gesloten, zakelijke ecosystemen kunnen werken en snellere, veiligere webervaringen voor iedereen kunnen maken.

Bevrijd uw internet

Geef het web vrij spel en uw gedachten zullen volgen.

Download Firefox nu