Firefox downloaden

Firefox wordt niet meer ondersteund op Windows 8.1 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox wordt niet meer ondersteund op macOS 10.14 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox-privacyverklaring

Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap van Mozilla

Versie 3.1 – Bijgewerkt op 16 januari 2020

Het hart van Mozilla is mensen. We stellen mensen voorop en doen ons best om de diversiteit van onze medewerkers wereldwijd te erkennen, waarderen en respecteren. Het Mozilla-project verwelkomt bijdragen van iedereen die onze doelen deelt en op een gezonde en constructieve manier binnen onze gemeenschap wil bijdragen. Daarom hebben we deze gedragscode aangenomen en eisen we dat iedereen die deelneemt akkoord gaat met deze Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap, om ons te helpen een veilige en positieve gemeenschapservaring voor iedereen te creëren.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om een gemeenschap te ondersteunen waar alle mensen zich veilig moeten voelen om deel te nemen, nieuwe ideeën te introduceren en anderen te inspireren, ongeacht:

 • Achtergrond
 • Familiestatus
 • Gender
 • Genderidentiteit of -expressie
 • Huwelijkse staat
 • Geslacht
 • Seksuele geaardheid
 • Moedertaal
 • Leeftijd
 • Vermogen
 • Ras en/of etniciteit
 • Kaste
 • Land van herkomst
 • Sociaaleconomische status
 • Religie
 • Geografische locatie
 • Elke andere dimensie van diversiteit

Openheid, samenwerking en deelname zijn kernaspecten van ons werk – van ontwikkeling op Firefox tot gezamenlijk ontwerpen van curriculum. We halen kracht uit diversiteit en zoeken actief naar deelname van diegenen die dit versterken. Deze richtlijnen bestaan om uiteenlopende personen en groepen in staat te stellen met elkaar te communiceren en tot wederzijds voordeel samen te werken. Dit document beschrijft zowel verwacht als verboden gedrag.

Wanneer en hoe deze richtlijnen te gebruiken

Deze richtlijnen schetsen onze gedragsverwachtingen als leden van de Mozilla-gemeenschap bij alle Mozilla-activiteiten, zowel offline als online. Uw deelname hangt af van het volgen van deze richtlijnen bij alle Mozilla-activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Werken in Mozilla-ruimtes.
 • Samenwerken met andere Mozillians en andere deelnemers van de Mozilla-gemeenschap, virtueel of op dezelfde locatie.
 • Mozilla vertegenwoordigen bij openbare evenementen.
 • Mozilla vertegenwoordigen op sociale media (officiële accounts, personeelsaccounts, persoonlijke accounts, Facebook-pagina’s).
 • Deelnemen aan Mozilla-offsites en -trainingen.
 • Deelnemen aan Mozilla-gerelateerde forums, mailinglijsten, wiki’s, websites, chatkanalen, bugs, groeps- of één-op-één-vergaderingen en Mozilla-gerelateerde correspondentie.

Deze richtlijnen werken samen met ons [1] beleid ter bestrijding van intimidatie/discriminatie, waarin de bescherming en verplichtingen van Mozilla-werknemers zijn vastgelegd. Het beleid tegen intimidatie/discriminatie is opgesteld met specifieke wettelijke definities en vereisten in gedachten.

Hoewel deze richtlijnen/gedragscode specifiek gericht zijn op het werk en de gemeenschap van Mozilla, erkennen we dat het mogelijk is dat acties die buiten de online of persoonlijke ruimtes van Mozilla worden uitgevoerd, een diepe impact kunnen hebben op de gezondheid van de gemeenschap. (In het verleden hebben we bijvoorbeeld een anoniem bericht gericht aan een Mozilla-medewerker op een niet-Mozilla-forum als een duidelijke reden voor verwijdering uit de Mozilla-gemeenschap geïdentificeerd.) Dit is een actief onderwerp op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. We voorzien brede discussies binnen onze gemeenschappen over passende grenzen.

Verwacht gedrag

Van alle Mozillians wordt het volgende gedrag verwacht:

Wees respectvol

Waardeer elkaars ideeën, stijlen en gezichtspunten. We zijn het misschien niet altijd eens, maar onenigheid is geen excuus voor slechte manieren. Sta open voor verschillende mogelijkheden en voor ongelijk hebben. Wees respectvol in alle interacties en communicatie, vooral wanneer u discussieert over de voordelen van verschillende opties. Wees u bewust van uw impact en hoe intense interacties mensen kunnen beïnvloeden. Wees direct, constructief en positief. Neem verantwoordelijkheid voor uw impact en uw fouten – als iemand zegt dat ze zijn gekwetst door uw woorden of daden, luister dan goed, bied uw excuses aan en corrigeer uw toekomstige gedrag.

Wees direct maar professioneel

We hebben waarschijnlijk een aantal discussies over of en wanneer kritiek respectvol is en wanneer niet. We moeten rechtstreeks kunnen spreken als we het niet eens zijn en als we denken dat we ons moeten verbeteren. We kunnen geen harde waarheden achterhouden. Dit respectvol doen is moeilijk, dit doen als anderen niet lijken te luisteren is moeilijker, en als ontvanger dergelijke opmerkingen horen kan nog moeilijker zijn. We moeten eerlijk, direct en respectvol zijn.

Wees inclusief

Zoek verschillende perspectieven. Diversiteit van opvattingen en van mensen in teams stimuleert innovatie, ook al is het niet altijd prettig. Moedig alle stemmen aan. Help nieuwe perspectieven te horen en luister actief. Als u merkt dat u een discussie domineert, is het vooral belangrijk om een stap terug te doen en anderen aan te moedigen om deel te nemen. Wees u bewust van hoeveel tijd dominante leden van de groep in beslag nemen. Bied indien mogelijk alternatieve manieren om bij te dragen of deel te nemen.

Wees inclusief jegens iedereen in een interactie, waarbij de deelname van mensen wordt gerespecteerd en gefaciliteerd, ongeacht of ze:

 • Op afstand werken (op video of telefoon)
 • Geen moedertaalsprekers zijn
 • Afkomstig zijn uit een andere cultuur
 • Andere voornaamwoorden gebruiken dan “hij” of “zij”
 • Leven in een andere tijdzone
 • Tegen andere uitdagingen om deel te nemen aanlopen

Denk na over hoe u alternatieve manieren om bij te dragen of deel te nemen mogelijk zou kunnen maken. Als u merkt dat u een discussie domineert, doe dan een stapje terug. Maak ruimte voor anderen en luister actief naar ze.

Begrijp verschillende perspectieven

Ons doel zou niet moeten zijn om elk meningsverschil of elke discussie te ‘winnen’. Een productiever doel is open te staan voor ideeën die onze eigen ideeën verbeteren. Probeer een voorbeeld te zijn voor inclusief denken. ‘Winnen’ is wanneer verschillende perspectieven ons werk rijker en sterker maken.

Begrijp onze overeenkomsten en verschillen en pas ze toe

Mozillians komen uit vele culturen en achtergronden. Culturele verschillen kunnen alles omvatten, van officiële religieuze overtuigingen tot persoonlijke gewoonten tot kleding. Wees respectvol voor mensen met verschillende culturele gebruiken, houdingen en overtuigingen. Werk om uw eigen verwachtingen, vooroordelen en discriminerende praktijken uit te bannen. Denk aan de behoeften van anderen vanuit hun standpunt. Gebruik voorkeurstitels (inclusief voornaamwoorden) en de juiste toon. Respecteer het recht van mensen op privacy en vertrouwelijkheid. Sta open voor leren van en het opleiden van anderen, evenals het opleiden van uzelf; het is onrealistisch om te verwachten dat Mozillians de culturele gebruiken van elke etnische en culturele groep kennen, maar iedereen moet erkennen dat de inheemse cultuur slechts een deel is van positieve interacties.

Leid door het voorbeeld te geven

Door uw acties aan uw woorden te koppelen, wordt u een persoon die anderen willen volgen. Uw acties beïnvloeden anderen om zich op manieren te gedragen en te reageren die waardevol en passend zijn voor de resultaten van onze organisatie. Ontwerp uw gemeenschap en uw werk voor inclusiviteit. Houd uzelf en anderen verantwoordelijk voor inclusief gedrag. Neem beslissingen op basis van het hoogste goed voor de missie van Mozilla.

Gedrag dat niet wordt getolereerd

De volgende gedragingen worden volgens deze richtlijnen als onacceptabel beschouwd.

Geweld en bedreigingen met geweld

Geweld en bedreigingen met geweld zijn niet acceptabel – online of offline. Dit omvat het aanzetten tot geweld jegens een individu, waaronder het aanmoedigen van een persoon om zichzelf te beschadigen. Dit omvat ook het online plaatsen van persoonlijk identificerende informatie (“doxxing”) van anderen, of het dreigen daarmee.

Persoonlijke aanvallen

Conflicten zullen onvermijdelijk ontstaan, maar frustratie mag nooit een persoonlijke aanval worden. Het is niet OK om anderen te beledigen, te vernederen of te kleineren. Iemand aanvallen vanwege hun meningen, overtuigingen en ideeën is niet acceptabel. Het is belangrijk om direct te spreken wanneer we het oneens zijn en wanneer we denken dat we ons moeten verbeteren, maar dergelijke discussies moeten respectvol en professioneel worden gevoerd, waarbij de focus blijft liggen op de onderhavige kwestie.

Denigrerend taalgebruik

Kwetsend of schadelijk taalgebruik gerelateerd aan:

 • Achtergrond
 • Familiestatus
 • Gender
 • Genderidentiteit of -expressie
 • Huwelijkse staat
 • Geslacht
 • Seksuele geaardheid
 • Moedertaal
 • Leeftijd
 • Vermogen
 • Ras en/of etniciteit
 • Kaste
 • Land van herkomst
 • Sociaaleconomische status
 • Religie
 • Geografische locatie
 • Andere eigenschappen

is niet acceptabel. Dit omvat opzettelijk verwijzen naar iemand met een gender waarmee zij zich niet identificeren, en/of de legitimiteit van de genderidentiteit van een persoon in twijfel trekken. Als u niet zeker weet of een woord denigrerend is, gebruik het dan niet. Dit omvat ook herhaalde subtiele en/of indirecte discriminatie; wanneer gevraagd om te stoppen, stop dan het betreffende gedrag.

Ongewenste seksuele aandacht of fysiek contact

Ongewenste seksuele aandacht of ongewenst fysiek contact is niet acceptabel. Dit omvat seksueel getinte opmerkingen, grappen of afbeeldingen in interacties, communicatie of presentatiemateriaal, evenals ongepast aanraken, betasten of seksuele avances. Dit omvat het aanraken van een persoon zonder toestemming, waaronder gevoelige gebieden zoals hun haar, zwangere buik, mobiliteitshulpmiddel (rolstoel, scooter, enz.) of tatoeages. Dit omvat ook het fysiek hinderen of intimideren van een ander persoon. Fysiek contact of gesimuleerd fysiek contact (zoals “kus”-emoji’s) zonder instemming is niet acceptabel. Dit omvat het delen of verspreiden van seksueel getinte afbeeldingen of tekst.

Storend gedrag

Aanhoudende verstoring van evenementen, forums of vergaderingen, waaronder lezingen en presentaties, wordt niet getolereerd. Dit omvat:

 • Door sprekers ‘heen praten’ of ze ‘onderbreken’.
 • Overmatig alcohol drinken, overmatig drugs gebruiken of anderen daartoe aanzetten.
 • Denigrerende opmerkingen maken over personen die zich onthouden van gebruik van alcohol of andere stoffen, mensen aanzetten tot drinken, praten met anderen over hun onthouding of voorkeuren, of hen onder druk zetten om te drinken – fysiek of door ze te bespotten.
 • Anderszins groepsacties beïnvloeden die vijandigheid in de sessie veroorzaken.

Onacceptabel gedrag beïnvloeden

We zullen het beïnvloeden of leiden van dergelijke activiteiten op dezelfde manier behandelen als de activiteiten zelf, en derhalve zijn dezelfde gevolgen van toepassing.

Gevolgen van onacceptabel gedrag

Wangedrag van Mozillians, waaronder personen met beslisbevoegdheid, wordt niet getolereerd. Opzettelijke inspanningen om mensen uit te sluiten van Mozilla-activiteiten (anders dan als deel van een gevolg van de richtlijnen of een andere officiële actie) zijn niet acceptabel en zullen op een passende wijze worden behandeld.

Meldingen van intimidatie/discriminatie worden snel en grondig onderzocht door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de ruimte, het evenement of de activiteit. Passende maatregelen zullen worden genomen om de situatie aan te pakken.

Iedereen die wordt gevraagd om onaanvaardbaar gedrag te stoppen wordt geacht hier onmiddellijk aan te voldoen. Overtreding van deze richtlijnen kan ertoe leiden dat u wordt gevraagd een evenement of onlineruimte te verlaten, tijdelijk of voor de duur van het evenement, of dat u blijvend wordt uitgesloten van deelname in ruimtes of aan toekomstige evenementen en activiteiten.

Mozilla-medewerkers zijn, naast deze richtlijnen, gehouden aan het anti-intimidatie-/discriminatiebeleid voor Mozilla-personeel [1]. Mozilla-medewerkers die deze richtlijnen overtreden, kunnen worden onderworpen aan verdere gevolgen, zoals disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband. Voor aannemers of leveranciers kan overtreding van deze richtlijnen de voortzetting of verlenging van het contract beïnvloeden.

Bovendien worden alle deelnemers die misbruik van het rapportageproces maken beschouwd als strijdig met deze richtlijnen, met dezelfde gevolgen. Valse meldingen, met name om wraak te nemen of uit te sluiten, worden niet geaccepteerd of getolereerd.

Melden

Als u denkt dat u onaanvaardbaar gedrag ervaart, dat zoals hierboven beschreven niet zal worden getolereerd, gebruik dan cpg-report@mozilla.com om dit te melden. Meldingen worden beoordeeld door de Community Participation Guidelines Response Lead.

Na een beknopte beschrijving van uw situatie te hebben ontvangen, zullen zij de volgende stappen bekijken en bepalen. Naast het uitvoeren van onderzoek, kunnen ze een scala aan bronnen bieden, van een privéconsult tot andere gemeenschapsbronnen. Ze zullen indien nodig andere collega’s of externe specialisten (zoals juridisch adviseurs) inschakelen, om elke situatie op de juiste manier aan te pakken.

Meld het ons ook als u een potentieel gevaarlijke situatie, iemand in nood of overtredingen van deze richtlijnen constateert, zelfs als het niet uzelf betreft.

Als u denkt dat u onterecht beschuldigd bent van het overtreden van deze richtlijnen, volg dan hetzelfde meldingsproces.

Mozilla Spaces

Elke fysieke of virtuele Mozilla-ruimte heeft een aangewezen contactpersoon.

Mozilla Events

Alle Mozilla-evenementen hebben een specifieke veiligheidsrichtlijn aangewezen met contactpersonen voor noodgevallen en tegen intimidatie tijdens het evenement en online. Deze contactpersonen zullen tijdens het evenement duidelijk onder de aandacht worden gebracht, en in gedrukte en onlinematerialen. Aan evenementleiders wordt gevraagd om tijdens het evenement over de richtlijnen te spreken en deelnemers te vragen deze te lezen en ermee in te stemmen wanneer zij zich aanmelden voor het evenement.

Meldingen ontvangen een e-mailbericht van ontvangst. Nadat een incident is onderzocht en een beslissing is meegedeeld aan de relevante partijen, hebben allen de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan door een e-mailbericht te sturen naar cpg-questions@mozilla.com.

Vragen stellen

Iedereen wordt aangemoedigd om vragen te stellen over deze richtlijnen. Als u een evenement of activiteit organiseert, neem dan contact op voor tips voor het opnemen van inclusiviteit in uw evenement, activiteit of ruimte. Uw opmerkingen zijn welkom en u krijgt altijd binnen 24 uur een reactie (of op de volgende weekdag, als het weekend is) als u contact opneemt met cpg-questions@mozilla.com. Lees dit overzicht van wijzigingen voor updates van dit document.

Licentie en toeschrijving

Deze set richtlijnen wordt gedistribueerd onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike-licentie.

Deze richtlijnen zijn aangepast met wijzigingen van Mozilla’s oorspronkelijke Community Participation Guidelines, de Ubuntu-gedragscode, Mozilla’s View Source Conference Code of Conduct en de Rust Language Code of Conduct, die zijn gebaseerd op de Gedragscode voor burgers van het Stumptown Syndicate. Aanvullende tekst van de LGBTQ in Technology Code of Conduct en de WisCon-gedragscode. Dit document en alle bijbehorende processen zijn alleen mogelijk met het harde werk van vele, vele Mozillians.

Aanpassingen aan deze richtlijnen

Mozilla kan de richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen en kan de procedures die het waar van toepassing uitvoert ook wijzigen. Uw instemming om aan de richtlijnen te voldoen, wordt beschouwd als instemming met eventuele wijzigingen daarin. Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een Mozilla-werknemer en heeft geen anderszins contractueel effect.

[1] Het beleid tegen intimidatie is hier toegankelijk voor betaald personeel.