Het Mozilla-manifest

Dit zijn de principes die onze missie om openheid, innovatie en mogelijkheden op het web te bevorderen bepalen.

Onze 10 principes

01 Het internet is een integraal deel van het moderne leven – een sleutelcomponent in scholing, communicatie, samenwerking, handel, ontspanning en maatschappij als geheel.

02 Het internet is een wereldwijde publieke hulpbron die open en toegankelijk moet blijven.

Meer lezen

U hoeft niet te pleiten voor open. U zou moeten pleiten voor niet open.

Johnathan Nightingale, vice-president Firefox

03 Het internet moet de levens van individuele personen verrijken.

04 De veiligheid en privacy van individuen op het internet zijn fundamenteel en moeten niet als optioneel worden beschouwd.

05 Personen moeten de mogelijkheid hebben om het internet en hun eigen ervaringen ermee vorm te geven.

06 De uitwerking van het internet als een publieke hulpbron is afhankelijk van interoperabiliteit (protocollen, gegevensindelingen, inhoud), innovatie en gedecentraliseerde wereldwijde samenwerking.

07 Vrije en opensourcesoftware bevordert de ontwikkeling van het internet als een publieke hulpbron.

08 Transparante gemeenschapsprocessen bevorderen samenwerking, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

09 Commerciële inbreng in de ontwikkeling van het internet brengt vele voordelen; een balans tussen commerciële winst en algemeen belang is essentieel.

10 Het benadrukken van het algemene belang van aspecten van het internet is een belangrijk doel; tijd, aandacht en toewijding waardig.

Vertel het uw vrienden

Meer lezen over…