Het Mozilla-manifest-addendum

Pleidooi voor een gezond internet

Het open, wereldwijde internet is de meest krachtige bron voor communicatie en samenwerking die we ooit hebben gezien. Het belichaamt enkele van onze grootste wensen voor menselijke vooruitgang. Het biedt nieuwe mogelijkheden om te leren, aan een gevoel van medemenselijkheid te bouwen, en problemen waar mensen overal mee te maken hebben op te lossen.

De afgelopen tien jaar hebben we deze belofte op vele manieren waargemaakt zien worden. Ook hebben we gezien dat de kracht van het internet wordt gebruikt om verdeeldheid te versterken, geweld te stimuleren, afkeer te bevorderen, en opzettelijk feiten en waarheden te manipuleren. We hebben geleerd dat we onze aspiraties voor de menselijke ervaring van het internet duidelijker moeten uiteenzetten. Dat doen we nu.

 1. We zijn toegewijd aan een internet dat iedereen op aarde omvat – waarbij demografische kenmerken van een persoon niet bepalend zijn voor hun onlinetoegang, mogelijkheden of kwaliteit van de ervaring.
 2. We zijn toegewijd aan een internet dat maatschappelijk debat, menselijke waardigheid en individuele expressie bevordert.
 3. We zijn toegewijd aan een internet dat kritisch denken, weldoordachte argumenten, gedeelde kennis en verifieerbare feiten stimuleert.
 4. We zijn toegewijd aan een internet dat samenwerking tussen diverse gemeenschappen die samen in het algemeen belang werken op gang brengt.

Onze 10 principes

 1. Principe 1

  Het internet is een integraal onderdeel van het moderne leven – een sleutelcomponent in scholing, communicatie, samenwerking, handel, ontspanning en de maatschappij als geheel.

 2. Principe 2

  Het internet is een wereldwijde publieke hulpbron die open en toegankelijk moet blijven.

 3. Principe 3

  Het internet moet de levens van individuele personen verrijken.

 4. Principe 4

  De veiligheid en privacy van personen op het internet zijn fundamenteel en moeten niet als optioneel worden beschouwd.

 5. Principe 5

  Personen moeten de mogelijkheid hebben om het internet en hun eigen ervaringen ermee vorm te geven.

 6. Principe 6

  De uitwerking van het internet als een publieke hulpbron is afhankelijk van interoperabiliteit (protocollen, gegevensindelingen, inhoud), innovatie en gedecentraliseerde wereldwijde samenwerking.

 7. Principe 7

  Vrije en opensourcesoftware bevordert de ontwikkeling van het internet als een publieke hulpbron.

 8. Principe 8

  Transparante gemeenschapsprocessen bevorderen samenwerking, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

 9. Principe 9

  Commerciële inbreng in de ontwikkeling van het internet brengt vele voordelen; een balans tussen commerciële winst en algemeen belang is essentieel.

 10. Principe 10

  Het benadrukken van het algemene belang van aspecten van het internet is een belangrijk doel; tijd, aandacht en toewijding waardig.