Privacyverklaring voor websites, communicatie en cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer Mozilla (dat zijn wij) informatie over u verzamelt, beschrijft ons Mozilla-privacybeleid hoe we met die informatie omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op door Mozilla verzorgde websites en mobiele apps, waaronder de domeinen mozillians.org, mozilla.org en firefox.com. Hieronder vallen bijvoorbeeeld foundation.mozilla.org, bugzilla.mozilla.org, reps.mozilla.org, careers.mozilla.org, developer.mozilla.org, support.mozilla.org, addons.mozilla.org en wiki.mozilla.org.

Zaken die u moet weten

We ontvangen mogelijk persoonlijke informatie van u op basis van uw interactie met ons op sociale mediaplatforms; als u gegevens verzendt in verband met een vacature, stage, beurs of toelage; als u zich aanbiedt als vrijwillig lid van de Mozilla-community; als u gebruikersfeedback of een aanvraag aan ons verzendt; als u zich registreert voor een account of voor een abonnement; of als u betrokken wordt bij een product- of beleidscampagne.

 • Sociale media: Als u contact opneemt met onze sociale media-accounts, zoals die op Twitter en Facebook, ontvangen wij mogelijk persoonlijke informatie over u. Als u deze netwerken gebruikt, geldt het privacybeleid daarvan en wij moedigen u aan dit te lezen.

 • Gegevens in verband met een vacature, stage, beurs of toelage: Personen die contact opnemen in verband met mogelijkheden bij Mozilla voor een vacature, stage, beurs of toelage , moeten ons een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een cv verstrekken, en in in sommige gevallen aanvullende informatie. We gebruiken deze informatie voor het verwerken en beoordelen van sollicitaties of aanvragen en we communiceren met de sollicitant of aanvrager over mogelijkheden. We gebruiken Greenhouse voor het behandelen van externe en interne sollicitaties en Fluxx.io voor het afhandelen van aanvragen voor een toelage of een MOSS-beurs.

 • Bijdragers: Als u zich als vrijwilliger bij Mozilla aanbiedt om bij te dragen aan de community, moeten Mozilla en anderen mogelijk met u communiceren op het e-mailadres dat u hebt verstrekt bij dit contact in verband met uw bijdrage en om uw inspanningen te erkennen. Als u bijdraagt aan Bugzilla, Mozilla Reps of onze codebasis, worden vervolgens uw e-mailadres en mogelijk uw naam publiekelijk beschikbaar gemaakt voor alle internetgebruikers. Als u een account maakt op Mozilla Connect (een platform dat wordt verzorgd door Khoros, dat een eigen privacyverklaring heeft), worden uw naam, uw avatar, uw berichten en antwoordden en andere informatie die u deelt, toegankelijk voor Mozilla en andere leden van de community. Als u een profiel maakt op people.mozilla.org, is dit toegankelijk voor Mozilla-medewerkers en Mozilla-bijdragers. U kunt uw profielgegevens bewerken via Profiel-instellingen. We gebruiken soms bijdragerinformatie uit bronnen (zoals Bugzilla) in dashboards om samengevoegde gegevens visueel te delen in de Mozilla-community. Een voorbeeld hier van is https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. Als dat mogelijk is, proberen we publiekelijke weergave van contactinformatie te minimaliseren.

 • Gebruikersfeedback: U kunt ons feedback geven over onze producten en services op webpagina's, zoals input.mozilla.org, via een ervaring binnen een product of via kanalen, zoals e-mail, Bugzilla, Matrix, een sociale media-account, onze Get Involved-pagina of via een groep, zoals Student Ambassadors. Minimaliseer de persoonlijke informatie die u op deze forums deelt omdat uw opmerkingen mogelijk toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Accounts en abonnementen: Sommige websites, zoals AMO en MDN, vereisen dat er een account wordt gemaakt voor het verzenden van ontwikkelaarscontent of voor het verzenden van gebruikersreviews of opmerkingen. Voor accountbeheer gebruiken we Firefox-accounts, GitHub of aangepaste systemen. Hier vindt u informatie over het beheren van accountgegevens. U ontvangt mogelijk periodiek e-mails in verband met uw account of via abonnementen. Onze leveranciers voor e-mailbeheer zijn SalesForce Marketing Cloud, Send in Blue, Mailchimp en Acoustic, en kunt zich uitschrijven via de link onderaan de e-mail.

 • Product- en beleidcampagnes: Sommige van onze webpagina's hosten product- of beleidcampagnes. U kunt bijvoorbeeld een link per e-mail of sms aanvragen voor het installeren van Firefox op uw mobiele apparaat of om uw wetgevers verzoeken sturen ten aanzien van internetkwesties. We kunnen derde partijen gebruiken voor het beheren van deze campagnes en het behandelen van gegevens als u ervoor kiest deze te verzenden.


We gebruiken mogelijk cookies, zogeheten clear GIF's, webanalyses van derde partijen, apparaatinformatie en IP-adressen, voor functionaliteit en om een beter inzicht te krijgen in de gebruikersinteractie met onze producten, services en communicaties.

 • Functionaliteit: We kunnen informatie gebruiken, zoals cookies, apparaatinformatie en IP-adressen voor het uitbreiden van functionaliteit van bepaalde producten, services en communicaties. Bijvoorbeeld:

  • We gebruiken cookies voor het opslaan van informatie over uw Firefox-instellingen (zoals taalvoorkeuren en Firefox-add-ons) en voor het aanbevelen van relevante functies en add-ons op basis van uw Firefox-instellingen. Deze worden ook gebruikt voor het aanmelden en verifiëren van gebruikers, zodat het opnieuw invoeren van uw wachtwoorden op bepaalde Mozilla-websites kan worden omzeild.
  • We gebruiken IP-adressen om communicaties aan te passen op basis van taal en land.
  • We gebruiken bepaalde apparaatinformatie, zoals het land, de taal, de operator en OEM-informatie om uw ervaring aan te passen.
 • Meetwaarde: We gebruiken mogelijk ook cookies, apparaatinformatie en IP-adressen en clear GIFs, cookies en services van derde partijen om ons op basis van samengevoegde gegevens te helpen doorgronden hoe gebruikers gebruikmaken van onze producten, services, communicaties, websites, online campagnes, snippets, apparaten en andere platforms. We gebruiken:

  • Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie op uw apparaat voor het ophalen van meetwaarden over hoe gebruikers onze websites gebruiken. Dit helpt ons om sitecontent te verbeteren.
  • Convert.com en ShareProgress. Zij plaatsen een cookie op uw apparaat om ons te helpen varianten van webcontent te testen. Dit stelt ons in staat om betere webervaringen te verzorgen voor onze gebruikers.
  • DoubleClick en Flashtalking. Zij gebruiken beide een zogeheten clear GIF op onze downloadpagina voor Firefox. Dit helpt ons de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te doorgronden.
  • Yahoo Dot Pixel gebruikt JavaScript op onze downloadpagina voor Firefox. Dit helpt ons de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te doorgronden.
  • Http-verwijzingsgegevens. Deze gegevens worden mogelijk opgenomen bij het installatieprogramma van Firefox en worden gebruikt voor inzicht in het websitedomein dat of de reclamecampagne die u naar onze downloadpagina heeft geleid. Deze informatie helpt ons mogelijk de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te doorgronden en deze te verbeteren.
  • Andere tools voor meetwaarden. Deze worden af toe op een experimentele basis gebruikt. We kunnen dit bijvoorbeeld doen om een nieuwe tool voor meetwaarden te evalueren of om een bestaande verzameling meetwaarden te testen.
 • Fraudepreventie: Mozilla heeft technologie van een derde partij geïmplementeerd, Invisible reCAPTCHA van Google, die op de achtergrond wordt uitgevoerd op sommige van onze websites om frauduleuze activiteit te identificeren. Het gebruik van Invisible reCAPTCHA wordt beheerst door het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.


U kunt afzonderlijke cookievoorkeuren beheren, uw cookievoorkeuren aangeven voor anderen en u uitschrijven voor webanalyses en optimaliseringstools.

 • Cookiegeschiedenis: U kunt afzonderlijke cookies accepteren of weigeren via uw Firefox-voorkeuren (via de sectie Geschiedenis in de instellingen). Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze producten en services mogelijk niet naar behoren werken zonder cookies.

 • Do Not Track: Mozilla volgt gebruikers niet over websites van derden voor het bieden van gerichte reclame. Als u uw browser hebt geconfigureerd voor het verzenden van een Do Not Track-signaal bij toegang tot onze websites, gebruikt Mozilla geen van de tools die zijn beschreven in de sectie Meetwaarden.

 • E-mail: Onze marketingcommunicaties zijn optioneel en u kunt zich uitschrijven via de voettekst van de e-mail of door het bijwerken van uw voorkeuren voor e-mail van Mozilla.

 • Analyses en optimalisering: Volg de onderstaande instructies om het verzamelen van gegevens over uw bezoeken aan Mozilla-websites te voorkomen:

 • Sociale media: De knoppen voor delen op sociale media op Mozilla-websites zijn zo ontworpen dat gegevens niet worden gedeeld met de sociale mediaprovider totdat u specifiek op de knop drukt.


Sommige Mozilla-websites stellen u in staat om aankopen te doen (zoals apps of apparatuur), om geld bij te dragen aan specifieke Mozilla-projecten of om schenkingen te doen voor het ondersteunen van openbare en charitatieve programma's van Mozilla. Deze transacties worden vaak afgehandeld door externe leveranciers van Mozilla.

 • Betalingsverwerking: Met uitzondering van betalingen per cheque, postwissel, automatische incasso en overschrijvingen, ontvangt Mozilla geen financiële informatie. Deze wordt rechtstreeks voor verwerking door u overgedragen aan de desbetreffende externe leverancier (zoals Braintree, PayPal, Bitpay, Stripe).

 • Persoonlijke gegevens: We ontvangen mogelijk ook uw naam, postadres en/e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor fraudedetectie en registratiedoeleinden. We gebruiken Acoustic voor het per e-mail verzenden van betalingsbewijzen en het opslaan van geregistreerde gegevens. Deze worden vier jaar lang bewaard, gerekend vanaf de laatste betaaldatum.

 • Gegevens van derde partijen: We gebruiken WealthEngine voor het verbeteren van onze fondsenwervingsinspanningen voor een gezond, open en voor iedereen toegankelijk internet. Donors kunnen zich uitschrijven voor gebruik door Mozilla.