တရားဝင်

မိုဇီလာစီမံကိန်းအား ကူညီပြီး အမှတ်တံဆိပ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို သတင်ပေးပို့သူများ၊ ဖိုရမ်များတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူများ နှင့် ဘာသာပြန်ပြီး ကူညီပေးသူများအား လုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်

စကားရပ်

လုံခြုံရေး နှင့် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များ

ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်သော ဆော့ဝဲ သတိပေးချက်များ