नवीन Firefox

  • 2x वेगवान

    आत्तापर्यंतचा सर्वोत्तम Firefox

  • हलका

    Chrome पेक्षा 30% कमी मेमरी वापरतो

  • सामर्थ्यवान खाजगी

    खरंखुरं ट्रॅकिंग संरक्षणा सहित खाजगी ब्राउझिंग