Правна напомена

Посебна благодарност до сите што помагате во пронаоѓање на злоупотреба на трговските марки на Mozilla, учестувате во форумите за владеење, давате повратни информации на нашите локализаторски и правни тимови и со своите вештини придонесувате во успехот на проектот Mozilla.

Услови

Политика за приватност и трговски марки

Софтверски напомени за преземање