My činimy jón k Firefox. Wy činiće jón k swojemu.

Funkcije, kotrež lubujeće. Priwatnosć, kotrejž dowěrjeće. Naš dotal najbóle přiměrjomny Firefox za Android.

Pósćelće Firefox na swój smartfon abo tablet

Wobstarajće sej jón z Google Play

Jasnje waš

Jenož Firefox za Android poskića tute wjele wašnjow, zo by
waše dožiwjenje mobilneho přehladowanja k wašemu činił.

Bóle inteligentne dźělenje za wšěch

Jako najbóle přiměrjenjakmane wašnje, něšto dźělić, Quick Share spomjatkuje sej waše jako poslednje wužite nałoženja, zo by wam pomhał, jenož tute wašnje dale prajić, kotruž chceće.

Wobhladajće sej, kak funguje
Share anything from the Web, using your favorite social sharing apps, directly from within Firefox for Android.
Share anything from the Web, using your favorite social sharing apps, directly from within Firefox for Android.

Wšě waše fawority, prědku a srjedźa

Přiměrće pola swojeje startoweje strony z webwobsahom, kotryž chceće a mějće hnydom přistup na swoje najlubše kanale — kaž Instagram a Pocket Hits.

Wobhladajće sej, kak funguje
Add your favorite feeds, like Instagram, to your Firefox for Android home panel for instant access. Add Pocket Hits to keep your saved articles and blog posts at your fingertips. You can even add 101 Cookbooks and other feeds — whatever it is that you use most.
Add your favorite feeds, like Instagram, to your Firefox for Android home panel for instant access.

Trochu bóle wosobinske

Zwobrazńće pola swojeje startoweje strony w porjedźe, kotryž so wam spodoba, abo přidajće, schowajće a zhašejće je, wo kotrymž měniće, zo wón waše fawority jenož jedne dótknjenje zdalene wobchowuje.

Dalše informacije
After adding content to your home panel, you can customize things further by choosing how the content is displayed.
After adding content to your home panel, you can customize things further by choosing how the content is displayed.

Čitajće a składujće nastawki lochko

Wjeselće so zabawnišeho čitanskeho dožiwjenja z čitanskim napohladom a čitanskej lisćinu. Mějće přistup na składowane nastawki, samo hdyž njejsće online.

Zhońće wjace wo čitanskej lisćinje
Zhońće wjace wo čitanskim napohledźe
Enjoy a more pleasant reading experience with Reader View and Reading List.
Enjoy a more pleasant reading experience with Reader View and Reading List.

Wubjerće swoju rěč

Wubjerće rěč swojeho wobhladowaka spěšnje a lochko, bjeztoho zo dyrbiće nastajenja za waš cyły grat změnić abo samo swój wobhladowak znowa startować.

Dalše informacije
Change the display language in Firefox for Android without changing your phone’s language settings.
Change the display language in Firefox for Android without changing your phone’s language settings.

Čińće ju k telewizijnej wobrazowce

Pósćelće widejo a webwobsah ze swojeho smartfona abo tableta na telewizor, kotryž ma trěbne přenošowanske kmanosće.

Dalše informacije
Send video content from Firefox for Android to any TV with supported streaming capabilities. Tap the screencast icon in the lower left corner of a video to begin playing it on your TV. Watch the content from your phone on your big screen TV.
Send video content from Firefox for Android to any TV with supported streaming capabilities.

Dźeržće swoje priwatne informacije priwatne

Wěrimy, zo waše wosobinske informacije wam słušeja. Firefox za Android je napjelnjeny z funkcijemi, zo bychu pomhali, to na tute wašnje wobchować.

 • Priwatny modus ze
  slědowanskim škitom

  Přehladujće bjez toho, zo bychu so waša historija, pytanja abo placki składoali, a haćće schowanych třećich poskićowarjow při tom, was přez web slědować.

  Zhońće wjace wo priwatnym modusu
 • Historiju zhašeć

  Zhašejće swoju přehladowansku historiju, swoje hesła a wjace z jeničkim podótkom. Wubjerće priwatne daty, kotrež chceće wotstronić, hdyžkuli dyrbiće to činić.

  Zhońće, kak móžeće swoju historiju zhašeć
 • Hóstny modus

  Dźělće swój wobhladowak z přećelemi a swójbu, bjeztoho zo sej starosće činiće, zo online-aktiwitu druhich widźiće.

  Zhońće, kak móžeće swój wobhladowak dźělić

Njewopušćejće dom, bjeztoho zo synchronizujeće

Donjesće swoje hesła, zapołožki, wočinjene rajtarki a wjace wšudźe, hdźež sće. Wužiwajće Sync na swojim smartfonje abo tableće, zo byšće přistup na štožkuli měł, kotrež ze swojeho desktopa trjebaće — a nawopak — bjeztoho zo dyrbiće sej URL spomjatkować.

Zhońće wjace wo Sync

Firefox wubrać