Posljednje ažuriranje: 26. rujna 2017.

Sažetak

U gornjem odjeljku iznosi se sažetak uvjeta navedenih u nastavku. Sažetak služi kao pomoć u razumijevanju uvjeta, no obvezno pročitajte cijeli dokument, jer svojim pristankom slažete se sa svim uvjetima, a ne samo s ovim sažetkom.

 • Firefox cloud services („Usluga“) paket je usluga koje vam pruža Mozilla.
 • Usluga se pruža „kao takva“ i bez ikakvog jamstva. Postoje znatna ograničenja odgovornosti Mozille za bilo koju štetu koja može nastati zbog korištenja Uslugom.

Uvjeti pružanja usluge

 1. Uvod

  Ovi Uvjeti pružanja usluge („Uvjeti“) reguliraju vaše korištenje uslugom Firefox cloud services, paketa mrežnih usluga koje pruža Mozilla ("Usluga").

 2. Firefox računi

  Kako biste se koristili nekim uslugama, trebat ćete otvoriti Firefox račun. Tijekom registracije bit ćete zamoljeni da odaberete lozinku. Odgovorni ste za to da čuvate povjerljivost vaše lozinke i aktivnosti na vašem Firefox računu. Usluga Mozilla neće biti odgovorna za gubitke zbog neovlaštene uporabe vašeg Firefox računa.

 3. Značajke

  Značajka Firefox Sync omogućava pristup informacijama pohranjenima u pregledniku Firefox svim vašim uređajima, uključujući i vašim karticama, fenomenalnoj traci, zaporkama, zabilješkama i postavkama preglednika. Značajku Firefox Sync možete omogućiti ili onemogućiti pomoću odjeljka Alati preglednika Firefox.

  Nađi moj uređaj omogućuje vam da daljinski locirate i kontrolirate određene funkcije uređaja s Firefox OS-om., kao što je pregled najnovijih lokacija, brisanje lokalnog sadržaja, omogućavanje zvuka zvona ili zaključavanje zaslona, ili prikazivanje poruke. Za korištenje ovih funkcija, morate omogućiti Find My Device u postavkama uređaja. Nađi moj uređaj funkcionira čak i ako su postavke zvuka i lokacije na vašem uređaju nečujne ili isključene. Ovu funkciju možete onemogućiti u postavkama svog uređaja.

  Ako je vaš uređaj izgubljen, možete se prijaviti u https://find.firefox.com/' korištenjem pristupnih podataka vašeg Firefox računa za lokaciju i daljinsko upravljanje vašim uređajem. Približna lokacija vašeg uređaja bit će nam prijavljena čim se uređaj uključi i spoji na Internet. Ako se primjenjuje, vi ste odgovorni za sve naknade proizašle od prijenosa podataka. Ako smatrate da je vaš uređaj ukraden, trebate se obratiti policijskoj postaji. Budite oprezni prilikom dijeljenja osobnih podataka budući da su poruke prikazane na vašem uređaju dostupne javnosti.

  Firefox snimke zaslona omogućavaju vam da snimate sadržaj internetskih stranica koji kasnije možete pregledavati vi i drugi. Kliknite ovdje za prijavu kršenja autorskih prava ili vlasništva trgovačke oznake na snimkama zaslona. Kako biste prijavili zlouporabu, pošaljite nam e-poštu s poveznicom na screenshots-report@mozilla.com.

 4. Pravila privatnosti

  Dio Firefox Privacy Notice (Napomena o zaštiti privatnosti na usluzi Firefox) opisuje informacije koje primamo na temelju vašeg korištenja našim uslugama te kako se koristimo tim informacijama. Koristimo informacije koje primimo preko usluga na način opisan u dijelu Mozilla Privacy Policy (Pravila zaštite privatnosti na usluzi Mozilla).

 5. Vaš Sadržaj na našoj Usluzi

  Značajke naše Usluge omogućavaju vam učitavanje vašeg sadržaja. Učitavanjem sadržaja ovime nam dodjeljujete neisključivo dopuštenje da bez naknade na bilo kojem mjestu u svijetu koristimo vaš sadržaj vezano uz pružanje Usluge. Izjavljujete i jamčite da vaš sadržaj neće kršiti prava bilo koje treće strane te da će biti u skladu s našim smjernicama o sadržaju koje donosi Mozilla.

 6. Mozillina vlasnička prava

  Mozilla vam ne dodjeljuje prava intelektualnog vlasništva na Usluzi koja nisu posebno navedena u ovim Uvjetima. Primjerice, ovi Uvjeti ne omogućuju pravo korištenja bilo kojeg od Mozillinih autorskih prava, zaštitnog nazivlja, zaštitih znakova, oznaka usluga, logotipa, naziva domena ili drugih prepoznatljivih značajki brenda. Usluga se pruža u skladu i prema uvjetima trenutačne verzije Mozilline javne licence.

 7. Prekid primjenjivanja Uvjeta

  Ovi će se Uvjeti nastaviti primjenjivati dok ih vi ili Mozilla ne prestanete primjenjivati. Možete prekinuti s njihovom primjenom bilo kada iz bilo kojeg razloga deaktiviranjem svojeg Firefox računa i prestankom korištenja Usluge.

  Mozilla može obustaviti ili uskratiti pristup Usluzi bilo kada iz bilo kojeg razloga, ako razumno smatra, uključujući no ne ograničavajući se na sljedeće: (i) da ste prekršili ove Uvjete, (ii) da ste izložili Mozillu opasnosti od pravnog gonjenja ili (iii) da vaše korištenje Uslugom više nije komercijalno isplativo. Poduzet ćemo razumne napore kako bismo vas obavijestili o tome putem adrese e-pošte povezane s vašim Firefox računom ili prilikom vašeg sljedećeg pokušaja pristupanja Usluzi.

  U svakom slučaju, Uvjeti se više neće primjenjivati uključujući, između ostalog, vašu licencu za korištenje Uslugom, osim odjeljaka na koje će se nastaviti primjenjivati: Naknada štete, Odricanje od odgovornosti; Ograničenje odgovornosti i Razno.

 8. Naknada štete

  Pristajete braniti, nadoknaditi štetu i smatrati da Mozilla, njezini naručitelji, suradnici, davatelji licencija i partneri te njihovi direktori, službenici, zaposlenici i zastupnici („Odštetne strane“) nisu odgovorni za štetu nastalu zbog potraživanja i troškova bilo koje i svih trećih strana, uključujući odvjetničke naknade koje mogu nastati zbog ili u povezanosti s vašim korištenjem Usluge (uključujući između ostalog bilo koji sadržaj koji ste učitali).

 9. Odricanje od odgovornosti; ograničenje odgovornosti

  USLUGA SE PRUŽA U „KAO TAKVA“ SA SVIM EVENTUALNIM NEDOSTACIMA. U MJERI U KOJOJ TO ZAKON DOPUŠTA, MOZILLA I NJEZINE ODŠTETNE STRANE OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZREČENIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG JAMSTVA NEPOGREŠIVOSTI USLUGE, NJEZINE UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU I NJEZINE NEPOVREDIVOSTI. SAMI PREUZIMATE SAV RIZIK POVEZAN S ODABIROM USLUGE ZA VAŠU NAMJENU TE S KVALITETOM I RADA USLUGE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG RIZIK OD TOGA DA VAŠ SADRŽAJ BUDE IZBRISAN ILI OŠTEĆEN, ILI DA NETKO DRUGI PRISTUPI VAŠEM RAČUNU. OVO OGRANIČENJE PRIMJENJUJE SE BEZ OBZIRA NA PROPUST OSTVARIVANJA OSNOVNE SVRHE BILO KOJEG PRAVNOG LIJEKA. MOGUĆE JE DA SE U NEKIM DRŽAVAMA NE DOZVOLJAVA IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA, TAKO DA OVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI MOŽDA NIJE PRIMJENJIVO U VAŠEM SLUČAJU.

  OSIM AKO ZAKON DRUGAČIJE NE NALAŽE, MOZILLA I ODŠTETNE STRANE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KOJU IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU NASTALU ZBOG ILI U VEZI S OVIM UVJETIMA ILI KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA USLUGE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG IZRAVNU ILI POSREDNU ŠTETU ZBOG GUBITKA UGLEDA, PREKIDA RADA, GUBITKA ZARADE ILI PODATAKA TE KVARA ILI NEISPRAVNOSTI RAČUNALA, USPRKOS OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA TE BEZ OBZIRA NA TEMELJ (UGOVOR, ODŠTETNO PRAVO ILI DRUGO) TAKVOG POTRAŽIVANJA. ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST MOZILLE I ODŠTETNIH STRANA PREMA OVOM UGOVORU MOŽE IZNOSITI NAJVIŠE 500 USD (PET STOTINA DOLARA). MOGUĆE JE DA SE U NEKIM DRŽAVAMA NE DOZVOLJAVA IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, TAKO DA OVO IZUZEĆE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NIJE PRIMJENJIVO U VAŠEM SLUČAJU.

 10. Izmjene ovih Uvjeta

  Mozilla može povremeno ažurirati ove Uvjete radi uvrštavanja novih značajki Usluge ili objašnjenja odredbi. Ažurirani Uvjeti objavit će se na Internetu. Ako dođe do samostalnih promjena, najavit ćemo ažuriranje Uvjeta preko uobičajenih Mozillinih kanala za takve objave kao što su blogovi i forumi. Nastavak korištenja Uslugom nakon datuma primjene takvih promjena pokazuje da ih prihvaćate. Radi bolje preglednosti, datum primjene objavit ćemo pri vrhu ove stranice.

 11. Razno

  Ovi Uvjeti predstavljaju cjelovit ugovor o korištenju Usluge između vas i Mozille te su regulirani zakonima države Kalifornije (SAD) bez obzira na sukob zakonskih odredbi. Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nevažećom ili neprovedivom, preostali dijelovi Uvjeta ostaju na snazi te su pravno valjani. U slučaju nepodudarnosti prijevoda ovih uvjeta i verzije na engleskom jeziku, engleska verzija smatrat će se mjerodavnom.

 12. Obratite nam se

  Obratite se Mozilli na

  Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041