Menor consumo de memoria que Chrome

Se o seu navegador web usa moita memoria, cámbiese a Firefox.

O seu sistema non cumpre cos requisitos para instalar Firefox, pero pode probar unha destas versións:

O seu sistema non cumpre os requisitos necesarios para executar Firefox.

O seu sistema non cumpre os requisitos necesarios para executar Firefox.

Para instalar Firefox, siga estas instrucións.

Privacidade de Firefox

Acelere o seu computador

Cada programa que se executa consume unha certa cantidade de memoria. Cando o consumo é demasiado alto, o seu sistema pode volverse moi lento. Firefox esforzase por lograr o equilibrio adecuado: usa suficiente memoria para navegar rapidamente e libera a suficiente para que o seu sistema responda.

Non se quede sen memoria nunca máis

Chrome usa ata 1,77 veces máis memoria que Firefox. Se o computador xa ten pouca memoria, isto pode provocar unha demora significativa. Usar a última versión de Firefox con multiproceso pode resultar en máis memoria dispoñíbel para executar os seus programas favoritos.

Navegue máis rápido, de forma privada

Navegue pola web más rápido coa navegación privada de Firefox. Só o modo privado de Firefox inclúe a protección contra o seguimento que bloquea a carga de anuncios con elementos de seguimento. Os sitios sen publicidade cárganse máis rápido.