Ɗaccu hakke, Firefox oo sahaa jaɓataa kaɓirɗi iOS.
Woyyoo! Njogi-ɗaa ko yamre sakkitiinde Firefox.
Ena wayi hono kuutorto-ɗaa ko yamre hiiɗnde Firefox. Hesɗitin e Google Play.
Woyyoo! Njogi-ɗaa ko yamre sakkitiinde Firefox.

Hokku Firefox ƴiiƴam kesam

Ɓeydu humpito
Ena wayi hono kuutorto-ɗaa ko yamre hiiɗnde Firefox.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

Suɓo Jeytaare.
Suɓo Firefox.

Nokitol Firefox
A jaaraama e aawtagol maa Firefox! Tawde min ɗaɓɓaani ngalu, amin ndimɗi e addude kesamhesamaagu e innde maa tawa waawnere alaa e dow amen. Wallaahi maa yiɗ ko min ceerti e woɗɓe koo.
  1. 1. Fuɗɗo golle ɗee so dobaade e Hurmito. Awtere maa ina fotnoo fuɗɗaade ɗoon e ɗoon. So fuɗɗaaki, ɓoɗɗu ɗoo. Ina waawi ɓamde hojomaaji seeɗa kono in jari ɗuum.
  2. 2. So a naanaama, daas maandel Firefox e nder natal runngere jaaɓnirɗe maa. Dobo Hurmito ngam hurminde ɗowirde Mozilla Firefox. Kisa, rew e daawe ɗee (min mbeeɓnii golle ɗee haa ɗe ngalaa caɗe gooɗe).
  3. 3. Daas maandel Firefox ngel iwde e runngere Jaaɓnirɗe ndee faya e kaggu. Kisa, dobo tan e Firefox tuma kala nde njiɗ-ɗaa yahde e geese! Jooni a hebiima wonde jaambaao e jamaanu wanngo Geese keso. Dobito e maandel Firefox tuma kala nde nji-ɗaa yahde e geese.