فایرفاکس بزودی برای iOS هم منتشر می‌شود! برای اطلاعات بیشتر عضو شوید.
تبریک! شما از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.
بنظر می‌رسد شما از نسخه قدیمی فایرفاکس استفاده می‌کنید. از طریق Google Play بروزرسانی کنید.
تبریک! شما از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.

فایرفاکس را یک بازبینی کلی کنید

بیشتر بدانید
به نظر میرسد دارید از یک نسخه‌ی قدیمی فایرفاکس استفاده می‌کنید.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

استقلال را انتخاب کنید.
فایرفاکس را انتخاب کنید.

تصویر فایرفاکس