نشانک‌های بهتر

تکان نخورید،‌ عاشقان نشانه گذاری، با فایرفاکس سازمان دهی کنید.

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

دخیره یک نشانک‌گذاری

موارد مورد علاقه خود را به صورت مرتب شده با شمایل ستاره نشانک که به شما اجازه‌ي اضافه کردن نام‌ ها و پرونده‌های دلخواه را می‌دهد دریافت ‌کنید. سپس شماره را در نوار ابزار نشانک‌‌ها وارد کنید تا این اطمینان را حاصل کنید که منظره لینک مورد علاقه خود را هیچ گاه گم نمی‌کنید.

با نشانک‌گذاری پرواز کنید

موارد مورد علاقه خود را روی هوا دریافت کنید. با همگام‌ سازی فایرفاکس برای دسترسی به نشانک‌ها بر روی تمامی دستگاه‌ها شما از رومیزی تا تلفن‌همراه. یا امتحان کردن Pocket برای ذخیره سازی هر گونه نوشتار،‌صفحه آنلاین برای بازگشت مجدد به آن در آینده– حتی بدون اینترنت.

Futz با نشانه‌گذاری

دقت خود را با هرگونه افزونه مدیریت نشانک که فکر می‌کنید تمرین کنید،‌ از یک تصویر کامل از صفحه تا نوارکنار دسترسی سریع برای در دست داشتن نشانک‌های شخصی.