سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای Firefox را ندارد، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حداقل‌های مورد نیاز برای اجرای Firefox را ندارد.

سیستم شما حداقل‌های مورد نیاز برای اجرای Firefox را ندارد.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب Firefox دنبال کنید.

نکات حریم‌خصوصی Firefox

حقوقی

تشکر ویژه از تمامی کسانی که استفاده غیرقانونی از علائم موزیلا را گزارش می‌کنند، در انجمن‌های تابعه فعالیت می‌کنند، برای بومی‌سازی‌ها و شرایط قانونی ما بازخورد ارسال می‌کنند و با اشتراک گذاری مهارت خود برای پیشرفت پروژه موزیلا تلاش می‌کنند.

شرایط

حریم‌خصوصی و علائم تجاری

نکات نرم‌افزارهای قابل دریافت