شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

حقوقی

تشکر ویژه از تمامی کسانی که استفاده غیرقانونی از علائم موزیلا را گزارش می‌کنند، در انجمن‌های تابعه فعالیت می‌کنند، برای بومی‌سازی‌ها و شرایط قانونی ما بازخورد ارسال می‌کنند و با اشتراک گذاری مهارت خود برای پیشرفت پروژه موزیلا تلاش می‌کنند.

شرایط

حریم‌خصوصی و علائم تجاری

نکات نرم‌افزارهای قابل دریافت