حقوقی

تشکر ویژه از تمامی کسانی که استفاده غیرقانونی از علائم موزیلا را گزارش می‌کنند، در انجمن‌های تابعه فعالیت می‌کنند، برای بومی‌سازی‌ها و شرایط قانونی ما بازخورد ارسال می‌کنند و با اشتراک گذاری مهارت خود برای پیشرفت پروژه موزیلا تلاش می‌کنند.

شرایط

حریم‌خصوصی و علائم تجاری

نکات نرم‌افزارهای قابل دریافت