Firefox wašu priwatnosć w kuždem produkśe šćita

Firefox Browser

Wušej 2.000 pśeslědowakow zablokěrowane – awtomatiski

Slědowanje online jo něnto epidemija: Pśedewześa kuždemu pógiboju slěduju a gromaźe daty, aby pśedpowěźeli a wobwliwowali, což buźośo ako psiduce cyniś. Myslimy se, až to jo śěžke pśekśiwjenje wašeje priwatnosći. Togodla jo pólěpšony slědowański šćit za wobglědowaki Firefox na mobilnych rědach a desktopje pó standarźe zaktiwěrowany.

Jolic cośo wiźeś, což Firefox za was blokěruoe, woglědajśo se k toś tomu bokoju na swójom desktopowem wobglědowaku Firefox.

Glědajśo, což Firefox za was blokěrujo

Pólěpšony slědowański šćit wobstaraś

Aktualizěrujśo swój wobglědowak Firefox

  • Maśo pśecej kontrolu

    Cośo rozsuźiś, což ma se blokěrowaś? Waše nastajenja su jano jadno kliknjenje zdalone.

  • Wěcej ako slědowański šćit

    Jolic maśo Firefox Account, móžośo teke wiźeś, kak wam pomagamy, waše wósobinske informacije a gronidła šćitaś.

Wašo Firefox Account

Wšykne informacije, kótarež se z wašym Firefox Account synchronizěruju – wót wobglědowaka do gronidłow – su skoděrowane. A gronidło wašogo konta jo jadnučki kluc.

Wzejśo swóju priwatnosć a cytańske znamjenja z Firefox Account wšuźi sobu.

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup ku Firefox Accountsměł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Cytajśo wuzjawjenje wó šćiśe datow za naše produkty