Jadno pśizjawjenje. Wugbaśe a priwatnosć wšuźi.

Mějśo kuždy rěd z kontom Firefox pód kontrolu.

Składujśo swóje gronidła w Lockbox

Njebuźćo nigda wěcej z nałoženjow a websedłow wuzamknjony. Lockbock zawěsćujo wšykne waše gronidła, kótarež sćo składł w Firefox a dajo wam lažki pśistup pśez wšykne waše rědy iOS.

Rejtarki ned na waše rědy pósłaś

Pósćelśo wócynjony rejtark na jadnom rěźe na wšykne druge z jadnučkim dotyknjenim. Wjele lažčejše ako toś te wótkaze z SMS abo e-mailu rozpósłaś.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Synchronizěrujśo swóje cytańske znamjenja wšuźi

Składujśo doma recept ako cytańske znamje. Cytajśo jón w supermarku na swójom telefonje. Kužde cytańske znamje, kótarež składujośo, se ned wšym wašym synchronizěrowanym rědam pśidawa.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Składujśo kwalitne wopśimjeśe w Pocket

Wuslěźćo nejlěpše wopśimujeśe weba a wužywajśo jo kuždy cas - samo offline - na kuždem rěźe. Słuchańska funkcija Pocket wam samo nastawk głosnje pśedcytajo. Wšykno ze symboloweje rědki Firefox.

Cyńśo z Notes tam dalej, źož sćo pśestał

Waše ideje a waša inspiracija stej wěste a z Notes skoděrowane - a gaž sćo pla swójogo konta pśizjawjony, synchronizěruju se z wašogo desktopa na waše Androidowe rědy.