Firefox

Mozilla

Registrěrujśo se, pśizjawśo se, synchronizěrujśo.

Ze swójim kontom Firefox móžośo swóje cytańske znamjenja, gronidła, wócynjone rejtarki a wěcej dostaś — wšuźi, źož Firefox wužywaśo.

Sćo pśizjawjony a gótowy, Sync wuyiwaś.

Zapódajśo swóju e-mailowu adresu, aby pśistup k Firefox Accounts měł.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Ześěgniśo Firefox, aby Sync wužywał.

Wobstarajśo se nejnowšy Firefox, aby Sync wužywał.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox