Jo móžnosć, wašu priwatnosć šćitaś. Pśiźćo k Firefox.

Wobarajśo se pśeśiwo industriji, kótaraž co was k produktoju cyniś.

Sćo pla
Firefox pśizjawjony.
Wopytajśo něnto Firefox Monitor.

Pśeglědujśo, lěć sćo pótrjefjony wót datoweje źěry online.

Pla Monitor pśizjawiś

Pśizamkniśo se k Firefox

Zapódajśo how swóju e-mailowu adresu, aby zachopił.

Gaž pókšacujośo, zwolijośo do wužywańskich wuměnjenjow a powěźeńki priwatnosći.

Póznajśo našu swójźbu produktow, za kótaruž priwatnosć jo na prědnem městnje.

Pśinjasćo wykno na kuždy rěd - wšojadno kótary źěłowy system wužywaśo.

Dostańśo respekt, kótaryž se zasłužijośo.

Dostawaśo pśecej wěrnosć wót nas. Za wšym, což gótujomy, našo zlubjenje za wósobinske daty stoj:

Mjenjej braś.
Źaržćo jen wěsty.
Žedne pótajmnosći.

Wobstarajśo se wědu, aby se šćitał.

Wukniśo wšykno, což musyśo wěźeś (ale hyšći njewěźe), aby mudry a wěsty online był, wót někotarych z wjeducych ekspertow swěta.

Šćitajśo teke wy internet za pśichodne generacije.

Pomagajśo nam, lěpšy Firefox za wšych napóraś.

Zacujśo se do wótwórjonego žrědła a testujśo pśichodne produkty.

Pomagajśo nam, wjelike technologiske pśedewześa w šachu źaržaś.

Pódpěramy zgromaźeństwa na cełem swěśe, kótarež se za strowšy internet zasajźuju. Pózwigniśo teke swój głos za toś to wójowanje.