Mozilla VPN

Sicrhewch diogelwch a phreifatrwydd ar-lein gyda Mozilla VPN ar gyfer Android

Mynd yn ddiogel gydag un tap ar eich ffôn Android gyda Mozilla, un o'r enwau mwyaf dibynadwy mewn technoleg.

Gweld y prisio a'r argaeledd

Gwarant arian-yn-ôl 30 diwrnod

Eich preifatrwydd yw ein haddewid

Fel gwneuthurwr y porwr gwe Firefox ac un o amddiffynwyr mwyaf ffyrnig preifatrwydd ar y rhyngrwyd, mae gan Mozilla ymrwymiad dwfn i'ch preifatrwydd a'ch diogelwch bob tro y byddwch chi'n mynd ar-lein.

Gallwch deimlo'n hyderus bod eich data yn ddiogel rhag hacwyr a llygaid busneslyd - gartref ac ar wifi cyhoeddus - gyda Mozilla VPN. Am bris paned o goffi, mae eich data personol ar eich dyfais Android yn derbyn amgryptio uwch trwy brotocol WireGuard®. Defnyddiwch Mozilla VPN i ffrydio sioeau, chwarae gemau, rheoli eich cyllid, siopa, a gwneud unrhyw beth arall ar-lein gan wybod bod eich cysylltiad yn ddiogel.

Beth gewch chi gyda Mozilla VPN:

  • Diogelwch hyd at 5 o ddyfeisiau
  • Mynediad i weinyddion mewn 30+ gwlad
  • Amgryptio ar lefel dyfais
  • Dim cyfyngiadau lled band
  • Dim cofnodi gweithgaredd ar-lein nawr na byth

Cadwch yn ddiogel ar-lein pan fyddwch chi ar grwydr

Weithiau does dim data diwifr ar gael a wifi cyhoeddus yw eich unig ddewis. Gyda Mozilla VPN ar eich dyfais Android, peidiwch byth â phoeni am roi cyfrinair yn y maes awyr na phrynu ar-lein yn y tŷ coffi cornel - dim ond cysylltu gydag un tap, yna gwneud beth bynnag rydych am ei wneud.

Un tap i gysylltu

Mae defnyddio Mozilla VPN ar gyfer Android yn hynod syml. Tapiwch fotwm ac mae'ch cysylltiad yn cael ei amgryptio'n awtomatig gyda phrotocol uwch WireGuard®. A dyna ni!

500+ gweinydd mewn 30+ gwlad

Gyda Mozilla VPN, gallwch osod lleoliad eich ffôn Android i un o 30+ gwlad. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n gweld y we fel un leol y wlad rydych wedi cysylltu â hi. Mae'n ffordd hwyliog a diddorol o brofi'r we o safbwynt newydd.

Un tanysgrifiad ar gyfer hyd at 5 dyfais

Mae Mozilla VPN yn rhoi'r gallu i chi gysylltu 5 o wahanol ddyfeisiau gan gynnwys Android, iOS, Mac, Windows a Linux. Defnyddiwch ef ar eich ffôn clyfar, bwrdd gwaith, gliniadur, llechen a mwy.

Cyflymder uchel iawn. Data diderfyn.

Gallwch chwarae gemau ar-lein, ffrydio ffilmiau a syrffio'r we ar gyflymder uchel iawn ar eich dyfais Android - pob un â lled band diderfyn.

Dim cofnodi. Dim tracio. Dim ymyraeth a'ch preifatrwydd.

Mae llawer o ddarparwyr VPN yn cofnodi'ch gweithgaredd ar eu gweinyddwyr. Nid dyna sut rydyn ni'n ei gwneud hi. Nid yw Mozilla VPN byth yn tracio eich gweithgaredd ar-lein — mae hynny yn groes i bopeth rydym yn sefyll drosto fel cwmni. Rydyn ni'n rhoi eich preifatrwydd a'ch diogelwch yn gyntaf, uwchlaw popeth arall.