Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

Canllawiau Cyfranogiad Cymunedol - Sut i Adrodd

Calon Mozilla yw pobl. Rydyn ni'n rhoi pobl yn gyntaf ac yn gwneud ein gorau i gydnabod, gwerthfawrogi a pharchu amrywiaeth ein cyfranwyr byd-eang. Mae Project Mozilla yn croesawu cyfraniadau gan bawb sy'n rhannu ein nodau ac eisiau cyfrannu mewn modd iach ac adeiladol yn ein cymuned.

I adrodd ar dorri’r Canllawiau Cyfranogiad Cymunedol o fewn cymunedau Mozilla, cliciwch y botwm “Adrodd” isod. I gael mwy o wybodaeth ar sut i lunio a rhannu adroddiad, darllenwch “Sut i Adrodd”.

Adrodd