Firefox Browser

Tak'ulu' ichinanem pa ruyonil pan oyonib'äl

Yalan aninäq. Ichinan pe. Man xa xe ta 2000 ojqanela' pa k'amab'ey yeruq'ät.

Yeruq'ät ojqanela' pa k'amab'ey chuqa' q'eb'anel eltzijol

Ruk'amon pe ruchajinem awichinanem

Man taya' kan etal rik'in ri Ichinan Rub'eyal Okem pa K'amaya'l. Toq natz'apij ri okik'amaya'l, ri anatab'al chuqa' ri taq kuki yeyuj el.

Ke'aq'ata' ri ajnimamoloj yatkojqaj

Katel pa rilob'al rik'in ri Ruchajixik Rojqanem Firefox

Xa xe Android
Tok awichin ri Android

Tawichinaj ri awokik'amaya'l Firefox oyonib'äl rik'in taq k'amal richin ye'aq'ät taq eltzijol, ye'anuk'samajij ewan taq tzij, naq'ät ri Facebook richin yatrojqaj chuqa' ch'aqa' chik.

Xa xe Android
Anin tawila' rik'in ri rukajtz'ik na'owinäq kanoxïk

Firefox nunab'eysaj ri nawajo' rikin ruchilab'exik na'owinäq taq kanoxïk chuqa' choj taq okem pa ri taq ruxaq yalan e'atz'eton.

Firefox Browser

Ri ichinanem nawajo'. Ri pararenïn nik'atzin chawe.