Die Mozilla-manifes

Ons 10 beginsels

01 Die Internet is 'n integrale deel van ons moderne lewe—'n sleutelkomponent in opvoeding, kommunikasie, samewerking, besigheid, vermaak en ons totale gemeenskap.

Meer inligting

02 Die Internet is 'n globale, openbare hulpbron wat oop en toeganklik moet bly.

Meer inligting

03 Die Internet moet die lewens van individue verryk.

Meer inligting

04 Individue se sekuriteit en privaatheid op die Internet is van fundamentele belang en mag nie as opsioneel hanteer word nie.

Meer inligting

05 Individue moet self die Internet en hul eie ervarings daarvan kan vorm.

Meer inligting

06 Die effektiwiteit van die Internet as 'n publieke hulpbron maak staat op versoenbaarheid (protokolle, dataformate, inhoud), innovasie en gedesentraliseerde deelname wêreldwyd.

Meer inligting

07 Vry en oopbronsagteware bevorder die ontwikkeling van die Internet as 'n openbare hulpbron.

Meer inligting

08 Deursigtige gemeenskapsgebaseerde prosesse bevorder deelname, aanspreeklikheid en vertroue.

Meer inligting

09 Kommersiële betrokkenheid in die ontwikkeling van die Internet bied baie voordele; 'n balans tussen kommersiële wins en openbare voordeel is van kritieke belang.

Meer inligting

10 Die uitlig van die publieke voordele van die Internet is 'n belangrike doel, en verdien tyd, aandag en verbondenheid.

Meer inligting