Die Mozilla-manifes

Hierdie is die beginsels wat ons missie rig om oop handeling, innovering en geleenthede op die Web te bevorder.

Ons 10 beginsels

01 Die Internet is 'n integrale deel van ons moderne lewe—'n sleutelkomponent in opvoeding, kommunikasie, samewerking, besigheid, vermaak en ons totale gemeenskap.

02 Die Internet is 'n globale, openbare hulpbron wat oop en toeganklik moet bly.

Meer inligting

Mens hoef nie 'n saak te maak vir “oop” nie. Om nié “oop” te kies nie, moet verduidelik word.

Johnathan Nightingale, vise-president Firefox

03 Die Internet moet die lewens van individue verryk.

04 Individue se sekuriteit en privaatheid op die Internet is van fundamentele belang en mag nie as opsioneel hanteer word nie.

05 Individue moet self die Internet en hul eie ervarings daarvan kan vorm.

06 Die effektiwiteit van die Internet as 'n publieke hulpbron maak staat op versoenbaarheid (protokolle, dataformate, inhoud), innovasie en gedesentraliseerde deelname wêreldwyd.

07 Vry en oopbronsagteware bevorder die ontwikkeling van die Internet as 'n openbare hulpbron.

08 Deursigtige gemeenskapsgebaseerde prosesse bevorder deelname, aanspreeklikheid en vertroue.

09 Kommersiële betrokkenheid in die ontwikkeling van die Internet bied baie voordele; 'n balans tussen kommersiële wins en openbare voordeel is van kritieke belang.

10 Die uitlig van die publieke voordele van die Internet is 'n belangrike doel, en verdien tyd, aandag en verbondenheid.

Vertel vriende

Meer inligting oor…