Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Nceda ulandelele miyalelo ukuze ufakele iFirefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

Funda okungakumbi ngeeprojekthi, iimveliso nemigaqo yethu eyenzelwe ukunceda abantu bazimele ngezabo iinyawo baze bahlole izakhono zabo ezipheleleyo zobomi kwi-intanethi.

Mozilla