Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Quản lý các tùy chọn thu thập dữ liệu của bên thứ nhất của bạn

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Mozilla. Nền tảng phân tích và đo từ xa của bên thứ nhất của chúng tôi, được gọi là Glean, tuân theo các tiêu chuẩn cao của riêng chúng tôi cho nghiên cứu dữ liệu tinh gọn.

Mozilla sử dụng Glean để thu thập dữ liệu sử dụng trang web trên một số trang web mozilla.org nhằm đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Glean không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào. Mỗi phần dữ liệu chúng tôi thu thập cũng trải qua một quá trình xem xét nghiêm ngặt. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu cụ thể mà chúng tôi thu thập trong từ điển Glean. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý và chia sẻ dữ liệu của bạn trên các trang web Mozilla, bạn có thể đọc thông báo về quyền riêng tư của trang web, truyền thông và cookie của chúng tôi.

Nếu bạn vẫn muốn chọn không tham gia phân tích của bên thứ nhất, bạn có thể làm như vậy bên dưới. Việc nhấp vào nút chọn không tham gia sẽ đặt một cookie tùy chọn được sử dụng để ngăn Glean gửi dữ liệu khi bạn tải các trang web của chúng tôi. Cookie tùy chỉnh này sẽ tồn tại trong 1 năm.

Tùy chỉnh hiện tại:

Nếu bạn thay đổi quyết định, bạn có thể chọn tham gia lại tại đây: