Gatïn doj nī hìo doj hua Firefox hìaj

Ûta ‘iaj sun ñûnj da’ ga’ue gā doj sa ga’ue gi’iát.

Doj memoria garasunt

Nitāj gà’ si ‘ngō garan’ ruhuâ sisī nahuin nāj aga’ sikà’ ràa. ‘Ngō aga’ hìo doj guendâ gachē nun’ huin Firefox, sanī a’nan’ man (se yangà’, man dan gato’). Riña dòj RAM arâj sunj gà’ da’ Chrome, nī a’ngô da’aj nej programa dan nī ga’ue gi’iaj sun hìo ngè nej man.

Girì’ daran’ nej rakïj ñanj nī nitāj si gādanïn’ sò’

Hìaj nī sê sī chì’ huaj garasun’ ga’ì rakïj ñanj ‘ngō ngè diû. ‘Ngō navegador ‘iaj ga’ì suun huin Firefox diû hìaj, ô’ ngà nī sê sī ‘ìi nayi’nïnj nej rakïj ñanj si ruhuât na’nïnt ngà’. 86% diû gi’iaj ganânt, dadin’ ûta hìo ga’ue nadunāt riña a’ngô rakïj ñanj, nī ga’ue na’nïnt ga’ìj doj si garan’ ruhuât.

Sun duku nikāj navegador huāj yakàn doj

Nikāj ñûnj tecnología guendâ ga’ue gi’iaj sun nej sa duku’ 3D hìo doj, hìaj nī Firefox nī nika sa ‘iaj ‘iajsun hìo doj nej sa duku’ riña línea. Navegador nukuaj xi nikāj ñûnj nī nitāj si danïn’ man, nagi’iaj hìo doj man nī ga’ue duku hue’ê doj dànj nānj ga’ue gachē nun hìo’ doj.