Kullanım Koşulları

Mozilla’nın hizmetlerinden herhangi birini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanamazsınız:

 • Yasa dışı olan veya geçerli kanunları ihlal eden eylemlerde bulunmak,
 • Başkalarını tehdit etmek, taciz etmek veya gizlilik haklarını ihlal etmek; talep edilmemiş iletişimler göndermek; ya da sizin için amaçlanmayan iletişimleri önlemek, takip etmek veya değiştirmek,
 • Virüs, casus yazılım veya kötü amaçlı yazılım, solucan, truva atı, saatli bomba veya kötü amaçlı kodlar ya da talimatlar göndererek kullanıcılara zarar vermek,
 • Yalan söylemek, yanlış yönlendirmek, kimlik avlamak veya kimlik çalma girişiminde bulunmak ya da bulunmaya çalışmak,
 • Yasa dışı kumar faaliyetlerinde bulunmak ya da bunları desteklemek,
 • Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsel yönelim, engellilik, din, coğrafi konum veya diğer korunan kategorilere dayalı olarak bir kişinin veya grubun onurunu kırmak, bunları korkutmak, bunlara karşı şiddeti veya zarar verici eylemleri teşvik etmek,
 • Çocukları istismar etmek veya onlara zarar vermek,
 • Yasa dışı veya kontrollü ürünlerin ya da hizmetlerin satışını, alımını veya reklamını yapmak,
 • Cinsellik veya şiddete yönelik grafik betimlemeler içeren içerikler yüklemek, indirmek, aktarmak, görüntülemek veya bunlara erişim sağlamak,
 • İzin olmadan kişisel olarak tanımlanabilecek bilgiler toplamak veya saklamak. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hesap adları ve e-posta adresleri buna dahildir,
 • Mozilla'nın hizmetleri veya ürünlerine (ya da Mozilla’nın hizmetleriyle bağlantılı sunucuları ve ağları) müdahale eden veya bunları bozan herhangi bir etkinlikte bulunmak,
 • Başkalarının telif hakkı, ticari markası, patenti veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 • Başka birinin gizlilik veya aleniyet haklarını ihlal etmek,

Mozilla’nın herhangi bir hizmetini Kullanım Hükümleri, Kullanım Koşulları veya özel bir hizmet için geçerli olan lisansı ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. Ayrıca herhangi bir Mozilla ürününü veya hizmetini Mozilla’nın yazılı izni olmadan satamaz, yeniden satışını yapamaz veya çoğaltamazsınız.

Bunlar yalnızca örneklerdir. Bu liste, tam bir liste olarak düşünülmemelidir. Listeyi, muhtelif zamanlarda güncelleyebiliriz. Mozilla, bu koşulları ihlal ettiği kanısına vardığı her türlü içeriği veya kullanıcı kaldırma ya da askıya alma hakkını saklı tutar.

Ayrıca lütfen Mozilla topluluklarına katılımı ele alan Topluluk Katılım İlkelerini öğrenmenizi rica ederiz.