Årsberättelse för Mozilla

Frågor och svar

Vilka är Mozillas nyckelprojekt under nästa år?

Vårt flaggskepp, webbläsaren Firefox, är och kommer framgent att vara en nyckelprodukt när det gäller att driva webben framåt och flytta fram positionerna för Mozillas uppdrag. Firefox för Android är vår populära webbläsare för mobiltelefoner, som för närvarande har ett medelbetyg på 4,5 stjärnor på Google Play.

Firefox OS är det första verkligt öppna operativsystemet för mobila enheter som erbjuder samma grad av säkerhet, skydd av personlig integritet, anpassningsbarhet och användarkontroll som människor har kommit att förvänta sig av webbläsaren Firefox. Mozilla har skapat teknik och API:er som gör webben till en rik och livskraftig plattform för mobildataindustrin. Med hjälp av värdefulla affärspartner från hela det mobila ekosystemet finns nu Firefox OS-telefoner till försäljning på 10 marknader världen över (i mitten av november 2013) och Mozilla kommer fortsätta att arbeta för dess utveckling och införande.

Med Mozillas Webmaker-program siktar vi på att göra om flera miljoner människor från webbanvändare till aktiva webbskapare som kommer att bygga nästa fantastiska upplevelse. Målet är att skapa en mer webbkunnig planet genom verktyg och utbildningsprogram som ger näring åt kreativiteten hos människor i alla åldrar.

Hur mäter ni framgång?

På Mozilla mäter vi framgång efter hur mycket vi förbättrar webbens allmänna hälsa och hur väl vi främjar användarnas och utvecklarnas intressen. Vi röner framgång när vi skapar produkter som människor älskar och när andra organisationer bygger in de egenskaper och funktioner som vi brinner för i konkurrerande produkter.

Till skillnad från våra största konkurrenter uppnår Mozilla framgång genom att hjälpa fler människor att göra egna val om vilken programvara de ska använda, vilken grad av deltagande de skulle vilja ha på nätet och hur de kan vara med om att bygga ett bättre Internet. När vi exempelvis ser att antalet medarbetare i webbgemenskapen ökar, att programvaruöversättningarna blir fler och att marknaden för webbläsare är konkurrensutsatt, så vet vi att vi rör oss i riktning mot våra mål.

Hur stora var Mozillas sammantagna intäkter under 2012?

Mozillas konsoliderade redovisade intäkter (stiftelsen Mozilla Foundation med samtliga dotterföretag) för 2012 var 311 miljoner amerikanska dollar (USD), en ökning med ca. 90 % från 163 miljoner USD 2011.

Hur skapar Mozilla intäkter?

Majoriteten av Mozillas intäkter kommer från sök- och affärsfunktioner som inkluderas i vår Firefox-produkt via alla våra viktiga söktjänstsammarbetspartner, inklusive Google, Bing, Yahoo, Yandex, Amazon, eBay och andra. Mozillas redovisade intäkter innefattar även mycket viktiga enskilda donationer, företagsdonationer och beviljade anslag, en post som ökar väsentligt, så väl som andra former av inkomster från våra placerbara tillgångar.

Utforskar ni partnerskapsmöjligheter för att diversifiera era intäkter?

Vi har för närvarande ett flertal viktiga affärssamarbeten och utforskar aktivt nya möjligheter till partnerskap, så väl som andra potentiella intäktsmöjligheter. Vi kommer fortsätta att skapa fantastiska produkter som hjälper människor att njuta av allt som Internet erbjuder, och vi är övertygade om att detta gör att vi kan finna lämpliga inkomstkällor som tjänar både vårt uppdrag och våra användare.

Vissa centrala projekt inom Mozilla Foundation, t.ex. Lightbeam, har beviljats anslag från externa organisationer som Ford Foundation.

Intäkterna från Google har ökat avsevärt sedan 2011. Hur har det samarbetet förändrats?

Våra söktjänstpartnerskap är utformade som flerårskontrakt. När ett kontrakt är på väg att löpa ut går Mozilla till förhandlingsbordet med marknadsvärdesberäkningar från ett flertal söktjänster, baserade på det nuvarande och framtida värdet som våra produkter tillhandahåller. I slutet av 2011 förhandlade Mozilla fram ett nytt avtal med Google, baserat på tillväxten och genomslagskraften för vår webbläsare Firefox för datorer.

Hur spenderar Mozilla sina pengar?

Mozilla investerar i både människor och produkter för att främja vårt uppdrag att hålla webben öppen och för att behålla vårt inflytande över internetlandskapet. Vi fortsätter att lägga en betydande majoritet av våra utgifter på att hitta personal till vår teknik och utveckling, och vi har nyligen ökat våra utgifter för marknadsföring av nya produktsortiment. De senaste åren har Mozillas investeringsinriktning till stor del varit fokuserad på nya områden, som våra mobiltelefon- och molntjänstprodukter. Särskilt har marknadslanseringen av Firefox OS och betydande uppgraderingar av vår webbläsare Firefox för Android inneburit ett steg framåt mot vårt mål att öppna det mobila ekosystemet för användare och utvecklare världen över.

Mozillas skattedeklarationer och finansiella handlingar från tidigare år finns tillgängliga på den här webbplatsen.

Hur ser läget ut för organisationens söktjänstpartnerskap?

Vi har för närvarande partnerskap med ett flertal söktjänster som skiljer sig åt mellan olika marknader. I december 2011 tillkännagav vi ett nytt avtal med Google, som gör Google till standardsöktjänst i Firefox. Det nya avtalet löper över åtminstone tre år. De specifika villkoren i detta kommersiella avtal är föremål för de traditionella kraven på sekretess, och vi är därför förhindrade att offentliggöra dem.

Hur tjänar Mozilla pengar på Firefox OS?

De första Firefox OS-enheterna fanns till försäljning i juli 2013, så vi befinner oss i ett mycket tidigt skede av marknadsutveckling och förvärv av användare. Mozillas fokus för Firefox OS ligger för närvarande på att leverera en överlägsen användarupplevelse och att göra utvecklare entusiastiska, inte på att generera intäkter.

Vad får er att tro att ni kan ta er in på smarttelefonmarknaden, där det redan finns två tydligt dominerande aktörer?

På världens tillväxtmarknader finns en mycket stor efterfrågan av smarttelefonteknik till ett rimligt pris och utan kontraktsmässiga, långtidsbundna nätoperatörssubventioner. Genom att använda webbteknik ligger Firefox OS och dess appar en nivå närmare hårdvaran, vilket gör att mindre minne och processorkraft behöver tas i anspråk för att ge hög prestanda. Resultatet är en rik webbupplevelse om är åtkomlig för flera funktionstelefonanvändare och ger därmed människor möjlighet att köpa sin första smarttelefon.

Firefox OS – lanserad på 10 marknader med fler i sikte – ansluter till det största digitala ekosystem som finns: webben. Vi tycker att webben är den bästa plattformen för innovation, kontaktskapande, delning och för att bygga den värld som vi vill ha.

Hur många operatörssammarbetspartner har Mozilla för Firefox OS?

Mozilla har tillkännagivit stöd för Firefox OS från 18 stora operatörer över hela världen: América Móvil, China Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, KT, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telefónica, Telenor, Telstra, TMN och VimpelCom. I november 2013 fanns Firefox OS-smarttelefoner via Telefónica och Deutsche Telekom ute till försäljning på 10 latinamerikanska och europeiska marknader.

Vilka tillverkare gör Firefox OS-enheter?

I mitten av november 2013 fanns tre olika Firefox OS-telefoner till salu: ZTE Open, ALCATEL ONE TOUCH Fire och LG Fireweb. Huawei har redan förbundit sig att tillverka Firefox OS-smarttelefoner och Foxconn tillkännagav i juni 2013 att de planerar att bygga en uppsättning av Firefox OS-enheter. Vi förväntar oss att inom kort tillkännage stöd från ytterligare tillverkare.

När kan vi förvänta oss att se en lansering av enheter i Förenta staterna?

Exakt när en marknadslansering av en Firefox OS-telefon riktad mot amerikanska konsumenter kommer att ske beror på våra sammarbetspartner bland operatörer och tillverkare. Vi utforskar den möjligheten aktivt, men har för tillfället inga specifika planer att tillkännage.

Vilken tillväxt räknar ni med under 2013 inom områdena datorer, mobil och OS?

Vi tillhandahåller inga prognoser eller kalkyler just nu.

Mozilla har blivit alltmer aktiva i politiska frågor. Bedriver ni lobbyverksamhet nu?

Mozilla är ingen lobbyorganisation, men vi tar trots det tydligt ställning när webbens och dess användares välbefinnande hotas.

När det gäller frågor som SOPA/PIPA, CISPA och mer nyligen avslöjandena om statlig övervakning har Mozilla givit uttryck för sina åsikter, försökt att utbilda användare och vidtagit steg för att inspirera engagemang på gräsrotsnivå. Som för de flesta viktiga frågor tror vi att utbildning, förmågan att lyssna på varandra och dialog mellan intressenterna är avgörande för att hitta lösningar. Mozilla har vittnat inför statliga organ och delat med oss av råd och idéer till ett stort antal organ och NGO:er om hur man kan stärka Internet. Vårt hyllade Firefox-tillägg Lightbeam syftar till att utbilda användare om integritetsfrågor som rör deras liv på nätet.

Mozillas ansträngningar har resulterat i att vi blev utsedda till 2012 års mest betrodda internetföretag med avseende på sekretess och integritet (Most Trusted Internet Company for Privacy), enligt en studie utförd av Ponemon Institute.