Uslovi korišćenja za veb-sajtove i obaveštenja

 1. jun, 2016

Uslovi korišćenja

1. Uvod

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove celog ovog dokumenta („Uslovi“) jer on objašnjava Vaša prava i odgovornost kada posećujete bilo koji od veb sajtova („Veb sajtovi“) kompanije Mozilla ili bilo koju od povezanih vesti, društvenih medija, biltena, ostava izvornog koda i poruka e-pošte (uz Veb sajtove, ovi se zbirno nazivaju „Komunikacije“). Pristupanjem ili registrovanjem za prijem Komunikacija, saglasni ste da se obavežete ovim Uslovima.

Naši veb-sajtovi obuhvataju mnoge domene, kao što su: mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com, openbadges.org i webmaker.org. Takođe možete prepoznati naše veb-sajtove preko nadimaka kao što su Bugzilla@Mozilla: BMO, MozWiki, MoPad, Webmaker, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO i AMO. Neki od naših veb-sajtova povezuju vas sa linkovima, aplikacijama ili dodacima koje pružaju druge strane i podležu posebnim Uslovima.

2. Registracija naloga

Neki Veb-sajtovi zahtevaju da registrujete nalog kako biste pristupili dodatnim funkcijama Veb-sajta ili drugom servisu kompanije Mozilla. Ako postoje, predočićemo vam dodatne uslove. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti u okviru svog naloga.

Neki Veb-sajtovi omogućavaju da napravite korisničko ime prilikom registracije. Korišćenje korisničkog imena mora biti u skladu sa našom Politikom prihvatljivog korišćenja.

3. Licenciranje sadržaja

Naša Obaveštenja obuhvataju sadržaje kao što su članci, slike, fotografije, komentari, softverski kod, audio i video snimci i drugi materijali (zajedničkim imenom, „Sadržaj“). Autori sadržaja su Mozilla, pomoćnici na projektima kompanije Mozilla i drugi izvori.

Sadržaj čiji je autor Mozilla u opštem smislu dostupan je za javno deljenje i korišćenje kroz otvorene licence poput Creative Commons (u slučaju izražajnog materijala) ili Javnu licencu kompanije Mozilla (u slučaju softverskog koda). U većini slučajeva tražimo od pomoćnika kompanije Mozilla da otpremaju sadržaj pod otvorenim licencama.

Određeni Sadržaj u našim Obaveštenjima dolazi iz izvora koji zabranjuju dalje korišćenje njihovog Sadržaja bez prethodne dozvole. Gde je to moguće, u Sadržaju ili podnožju Veb-sajta prikazivaće se obaveštenje sa važećom licencom. Vi ste saglasni da se pridržavate ovih obaveštenja. Obratite pažnju na sledeće posebne odredbe:

 • Neki Sadržaj izričito ukazuje na to da autor ne želi da se primenjuje otvorena licenca. Trebalo bi da kontaktirate autora ili njegovog zastupnika da biste dobili dozvolu za korišćenje takvog sadržaja. Pitanja o autorskom sadržaju kompanije Mozilla mogu da se šalju na: . licensing@mozilla.org.
 • Neki Sadržaj sadrži zaštitne znakove, trgovačke oznake, logotipe i oznake brenda Mozilla i drugih strana („Zaštitni znakovi“). Izuzev u nekoliko ograničenih okolnosti, Zaštitni znakovi se ne mogu koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika Zaštitnog znaka.  Saznajte više o zaštitnim znakovima kompanije Mozilla.
 • Softver koji koriste naši Veb sajtovi licenciran je u skladu sa MPL ili licencama otvorenog koda sa sličnim dozvolama. Za više informacija o konkretnoj licenci, molimo Vas da pogledate odgovarajući izvorni kod ili ostavu GitHub.

4. Doprinos Sadržaju

Možete dodati sopstvene Sadržaje kada koristite naše Komunikacije, uključujući ali se ne ograničavajući na komentarisanje članaka, pisanje blogova, programiranje ili slanje grafičkih sadržaja ili pisanih materijala (pri čemu se svako od ovih naziva „Poslati materijal“). Osim u slučaju da je Vaš Poslati materijal nastao u skladu sa posebnim ugovorom sa kompanijom Mozilla, u kom slučaju takav ugovor reguliše međusobne odnose, onda

U slučaju Poslatog materijala za projekte otvorenog koda kompanije Mozilla:

 • Saglasni ste da licencirate Vaš Poslati materijal u skladu sa uslovima odgovarajuće licence konkretnog projekta otvorenog koda za koji šaljete sadržaj. Za više informacija o konkretnoj licenci, molimo Vas da pogledate odgovarajući izvorni kod ili ostavu GitHub.

U slučaju svih ostalih Poslatih materijala, saglasni ste sa sledećim u vezi sa svakim od njih:

 • Izjavljujete i garantujete da će vaš doprinos biti u skladu sa ovim Uslovima, Uslovima korišćenja kompanije Mozilla i svim dodatnim uslovima koji se eventualno odnose na vaš doprinos.
 • Vi nam ovim putem dajete neekskluzivnu, globalnu licencu, bez rojaltija, sa pravom izdavanja podlicence (onima sa kojima radimo) za korišćenje vašeg Doprinosa u vezi sa Obaveštenjima i promocijom misije, proizvoda i usluga kompanije Mozilla na mreži i van mreže.
 • Priznajete da vaši Doprinosi mogu biti dostupni ostalim registrovanim korisnicima odgovarajuće usluge ili javnosti.
 • Ako vaš Doprinos sadrži izražajni materijal ili softverski kod, saglasni ste da ga licencirate na način koji je kompatibilan sa određenim veb-sajtom kome dajete Doprinos.
 • Izjavljujete i garantujete da imate neophodna prava za davanje prava koja se ovde daju, i da se, dodatno, korišćenjem koje je predmet ovih Uslova ne krše vlasnička ili prava intelektualne svojine trećih lica.
 • Razumete i slažete se da Mozilla zadržava pravo da, po svom nahođenju, pregleda, modifikuje ili ukloni svaki Doprinos za koji smatra da je nepoželjan ili u suprotnosti sa ovim Uslovima.

5. Pravila privatnosti i kolačići

U Obaveštenju o privatnosti po pitanju veb-sajtova, obaveštenja i kolačića kompanije Mozilla opisan je način na koji upravljamo informacijama koje dobijemo od vas u vezi sa našim Obaveštenjima. Obaveštenje o privatnosti objašnjava, na primer, da mi postavljamo određene kolačiće na naše veb-sajtove i kako vi možete da odaberete da ih ne koristite.

6. Obaveštenja i događaji

Ako se prijavite da primate naše biltene ili se registrujte i napravite nalog na bilo kom našem veb-sajtu, može se desiti da dobijete transakcione e-poruke od nas u vezi sa vašim nalogom (na primer, ažuriranja koja se tiču pravnih pitanja, privatnosti, i bezbednosti).

Neki naši veb-sajtovi imaju onlajn alatke koje vam omogućavaju da šaljete e-poruke drugima. Na primer, možete da pozovete svoje kontakte na događaje koristeći svoj Webmaker nalog. Saglasni ste da ne zloupotrebljavate tuđe adrese e-pošte (na primer, slanjem neželjenih poruka).

Drugi veb-sajtovi, kao što su MozReps i Webmaker, imaju alatke koje omogućavaju korisnicima da organizuju fizičke događaje kojima svako može prisustvovati. Molimo budite oprezni i razumno rasuđujte kad prisustvujete događajima.

7. Izveštaji o zloupotrebi

Za više informacija o tome kako da prijavite potraživanje autorskih prava ili zloupotrebu zaštitnog znaka, pogledajte: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Period važenja; Raskid obaveza

Ovi Uslovi važe sve dok vi ili kompanija Mozilla ne raskinete obaveze. Možete izabrati da raskinete obaveze u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, prekidom korišćenja naših Obaveštenja, odnosno brisanjem svog naloga, ukoliko je do toga došlo.

Imamo pravo da vam u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga obustavimo ili ukinemo pristup našim Obaveštenjima, uključujući, bez ograničenja, sledeće, ako sa razlogom smatramo: (i) da ste prekršili ove Uslove, našu Politiku prihvatljivog korišćenja ili drugu relevantnu politiku; (ii) stvarate rizik ili moguće pravno izlaganje za nas; ili (iii) da pružanje Obaveštenja vama nije više komercijalno održivo.

U svim takvim slučajevima, ovi Uslovi prestaju da važe, osim što sledeći odeljci i dalje važe: Obeštećenje, Odricanje odgovornosti; Ograničenje odgovornosti i Ostalo.

9. Obeštećenje

Slažete se da branite, obeštetite i oslobodite odgovornosti kompaniju Mozilla, njene izvođače, pomoćnike, davaoce licence i partnere, kao i njihove direktore, službenike, zaposlene i zastupnike navedenih („Obeštećene strane“) od bilo kakvih zahteva i troškova trećih strana, uključujući troškove advokata koji nastanu ili su povezani sa vašim korišćenjem Obaveštenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše Doprinose ili na vaše kršenje bilo kog od ovih Uslova).

10. Odricanje; Ograničenje odgovornosti

OBAVEŠTENJA SE DAJU „U VIĐENOM STANJU“ UKLJUČUJUĆI SVE NEISPRAVNOSTI. U MERI U KOJOJ TO DOPUŠTA ZAKON, MOZILLA I OBEŠTEĆENE STRANE SE OVIM ODRIČU SVIH GARANCIJA, BILO EKSPLICITNIH BILO IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE DA SU SAOPŠTENJA ISPRAVNA, PODESNA ZA PRODAJU, POGODNA ZA ODREĐENU SVRHU, I DA NE KRŠE AUTORSKA PRAVA. SNOSITE SAV RIZIK ŠTO SE TIČE KORIŠĆENJA OVIH OBAVEŠTENJA ZA SVOJE POTREBE I ŠTO SE TIČE KVALITETA I DAVANJA OBAVEŠTENJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, RIZIK DA VAŠ HARDVER, SOFTVER ILI SADRŽAJ BUDE OBRISAN ILI KOMPROMITOVAN, DA NEKO DRUGI NELEGALNO PRISTUPI VAŠIM INFORMACIJAMA ILI DA DRUGI KORISNIK ZLOUPOTREBI ILI PRISVOJI VAŠ DOPRINOS. OVO OGRANIČENJE VAŽI BEZ OBZIRA NA NEPOSTIZANJE OSNOVNE SVRHE BILO KOG PRAVNOG LEKA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE IMPLICITNIH GARANCIJA, TAKO DA OVO ODRICANJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NE VAŽI ZA VAS.

IZUZEV U SLUČAJEVIMA KADA TO NALAŽE ZAKON, MOZILLA I OBEŠTEĆENE STRANE NE ODGOVARAJU NI ZA KAKVU INDIREKTNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, NASTALU ZBOG OVIH USLOVA ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANU SA OVIM USLOVIMA, SA KORIŠĆENJEM, ODNOSNO NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA KOMUNIKACIJA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA POSREDNU I NEPOSREDNU ŠTETU GUBITKA UGLEDA, OBUSTAVE RADA, GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA I KVARA NA RAČUNARU, BEZ OBZIRA DA LI SU MOZILLA I NJENI ZASTUPNICI OBAVEŠTENI O TAKVOJ MOGUĆNOSTI I BEZ OBZIRA NA TEORIJU ODGOVORNOSTI (UGOVOR, KRIVIČNO DELO I DRUGO) NA KOJOJ JE TVRDNJA ZASNOVANA. KOLEKTIVNA ODGOVORNOST KOMPANIJE MOZILLA I OBEŠTEĆENIH STRANA POD OVIM UGOVOROM NEĆE PREĆI VREDNOST OD 500 USD (PET STOTINA AMERIČKIH DOLARA). NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH, POSLEDIČNIH ILI SPECIJALNIH ŠTETA, TAKO DA SE OVA ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

11. Izmene ovih Uslova

Mi ažuriramo ove Uslove s vremena na vreme radi integrisanja novih funkcija Obaveštenja ili radi razjašnjenja odredaba. Ažurirani Uslovi će biti objavljeni na mreži. Ako su u pitanju suštinske promene, objavićemo novu verziju preko uobičajenih kanala koje koristimo za takve objave, na primer, preko članaka na blogovima, putem banera, e-poruka ili foruma. Ukoliko nastavite da koristite naša Obaveštenja posle datuma stupanja na snagu takvih izmena smatra se da prihvatate date izmene. Da bismo vam olakšali pregled, postavićemo datum stupanja na snagu na početku ove stranice.

12. Ostalo

Ovi Uslovi čine celokupan sporazum između vas i kompanije Mozilla u vezi sa našim Obaveštenjima i poništavaju sve ranije verzije ovih Uslova. Na ova Obaveštenja i Uslove primenjuju se zakoni države Kalifornija, SAD, sa izuzetkom odredaba o sukobu zakona. Sve tužbe i sporovi koji nastanu iz Obaveštenja ili ovih Uslova razmatraće se isključivo pred sudovima u Oblasti Santa Klara, Kalifornija, a saglasni ste sa ličnom nadležnošću u tim sudovima. Ako se bilo koji deo ovih Uslova bude smatrao nevažećim ili nesprovodivim, preostale odredbe ovih uslova će ostati na snazi. U slučaju sukoba između prevedene verzije ovih Uslova i verzije na engleskom jeziku, engleska verzija će biti važeća. U slučaju sukoba između ovih Uslova i odgovarajućih dodatnih uslova, dodatni uslovi će biti važeći.

13. Kontaktirajte nas

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
Telefon: 650-903-0800
Faks: 650-903-0875
Legal-notices at mozilla.com