Ultima actualizare 26 septembrie 2017

Rezumat

Această secțiune rezumă termenii de mai jos. Acest rezumat are rolul de a vă ajuta să înțelegeți termenii, însă citiți documentul în întregime, deoarece, atunci când vă dați acordul pentru acesta, indicați faptul că acceptați toți termenii, nu doar acest rezumat.

 • Serviciile cloud Firefox („Serviciile”) sunt o suită de servicii oferite dvs. de Mozilla.
 • Serviciile sunt furnizate „ca atare” și nu se oferă niciun fel de garanții. Există limite semnificative privind răspunderea Mozilla pentru orice prejudicii rezultate ca urmare a folosirii Serviciilor de către dvs.

Termeni de utilizare a serviciului

 1. Introducere

  Acești Termeni de utilizare a serviciului („Termeni”) reglementează folosirea de către dvs. a serviciilor cloud Firefox, o suită de servicii online furnizate de Mozilla („Serviciile”).

 2. Conturi Firefox

  Pentru a folosi unele dintre Serviciile oferite, va trebui să creați un cont Firefox. În timpul înregistrării vi se va cere să setați o parolă. Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei dvs. și pentru activitatea desfășurată prin contul dvs. Firefox. Mozilla nu își asumă răspunderea pentru pierderile cauzate de folosirea neautorizată a contului dvs. Firefox.

 3. Funcții

  Funcția de Sincronizare a Firefox vă permite accesul la informațiile stocate în Firefox prin intermediul dispozitivelor, inclusiv la filele, bara inteligentă, parolele, semnele de carte și preferințele de browser ale dvs. Puteți activa și dezactiva Sincronizare Firefox din secțiunea Unelte a Firefox.

  Găsește-mi dispozitivul vă permite să localizați de la distanță și să controlați anumite funcții ale unui dispozitiv Firefox OS precum vizualizarea locațiilor recente, ștergerea conținutului local, activarea tonului de apel sau a ecranului de blocare sau afișarea unui mesaj. Pentru a folosi aceste funcții, trebuie să activați Găsește-mi dispozitivul din setările dispozitivului dvs. Găsește-mi dispozitivul va funcționa chiar dacă setările de sunet și locație ale dispozitivului dvs. sunt dezactivate. Puteți dezactiva această funcție din setările dispozitivului dvs.

  Dacă dispozitivul dvs. este rătăcit, vă puteți autentifica la https://find.firefox.com folosind acreditările contului dvs. Firefox pentru a localiza și controla de la distanță dispozitivul dvs. Ni se va raporta locația aproximativă a dispozitivului dvs. atunci când dispozitivul va fi pornit sau conectat la internet. După caz, sunteți responsabil(ă) pentru orice costuri asociate transmisiei de date. În cazul în care considerați că dispozitivul a fost furat, trebuie să contactați organele de ordine. Fiți atent(ă) atunci când partajați informații, întrucât mesajele afișate pe dispozitivul dvs. sunt accesibile publicului.

  Firefox Screenshots vă permite să capturați conținutul unei pagini web, astfel încât dvs. sau alte persoane să-l puteți vizualiza ulterior. Vedeți aici cum puteți trimite rapoarte referitoare la încălcarea drepturilor de autor sau a drepturilor de marcă înregistrată pe Screenshots. Pentru raportarea unui abuz, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail care să conțină un link către captura de ecran în cauză la screenshots-report@mozilla.com

 4. Politica de confidențialitate

  Politica de confidențialitate Firefox prezintă detalii legate de informațiile pe care le primim de la dvs. atunci când utilizați Serviciile și modul în care folosim aceste informații. Informațiile primite prin intermediul Serviciilor le folosim așa cum este descris în Politica de confidențialitate Mozilla.

 5. Conținutul dvs. în cadrul Serviciilor noastre

  Puteți să încărcați conținut ca parte a funcțiilor Serviciilor. Prin încărcarea conținutului, ne acordați dreptul neexclusiv, gratuit, internațional de utilizare a conținutului dvs. în cadrul furnizării Serviciilor. Prin aceasta garantați faptul că respectivul conținut al dvs. nu va încălca drepturile vreunui terț și va respecta toate indicațiile referitoare la conținut, menționate de Mozilla.

 6. Drepturile de proprietate ale Mozilla

  Mozilla nu vă acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra Serviciilor care nu este menționat în mod explicit în acești Termeni. De exemplu, acești Termeni nu conferă dreptul de a utiliza niciunul dintre drepturile de autor, denumirile comerciale, mărcile înregistrate, mărcile de servicii, logourile, numele de domenii sau alte caracteristici distinctive ale mărcii aparținând Mozilla. Serviciile se distribuie în baza și fac obiectul versiunii actuale a Licenței publice Mozilla.

 7. Termen; Reziliere

  Acești termeni se vor aplica până la rezilierea de către dvs. sau Mozilla. Puteți decide să îi reziliați în orice moment și din orice motiv prin dezactivarea contului dvs. Firefox și încetarea folosirii Serviciilor.

  Putem suspenda sau restricționa accesul dvs. la Servicii în orice moment și din orice motiv, inclusiv, dar fără a ne limita la acestea, dacă suntem convinși că: (i) ați încălcat acești Termeni, (ii) generați un risc sau o posibilă expunere juridică pentru noi; sau (iii) furnizarea Serviciilor către dvs. nu mai este viabilă din punct de vedere comercial. Vom depune eforturi rezonabile să vă informăm prin adresa de e-mail asociată contului dvs. Firefox sau la următoarea dvs. încercare de accesare a Serviciilor.

  În toate aceste cazuri, acești termeni vor înceta, inclusiv, dar fără limitare la aceasta, licența dvs. de a utiliza Serviciile, cu excepția faptului că secțiunile următoare continuă să se aplice: Despăgubire, Declinarea responsabilității; Limitarea răspunderii, Diverse

 8. Despăgubire

  Sunteți de acord să protejați, să despăgubiți și să exonerați de orice răspundere Mozilla, contractanții, contributorii, licențiatorii, partenerii, directorii, funcționarii, angajații și agenții acesteia („Părți despăgubite”) față de pretențiile și cheltuielile de orice fel din partea oricăror terți, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau au legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor (incluzând, dar fără limitare la acesta, orice conținut încărcat de dvs.).

 9. Declinarea responsabilității; Limitarea răspunderii

  SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, CU TOATE DEFECTELE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, MOZILLA ȘI PĂRȚILE DESPĂGUBITE EXCLUD PRIN PREZENTA ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT ORICE GARANȚIE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE CĂ SERVICIILE NU PREZINTĂ DEFECTE, SUNT VANDABILE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NON-LITIGIOASE. SUPORTAȚI ÎN ÎNTREGIME RISCUL LEGAT DE SELECTAREA SERVICIILOR PENTRU SCOPURILE DVS. ȘI CALITATEA ȘI PERFORMANȚA SERVICIILOR, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE LA ACESTA, RISCUL ȘTERGERII SAU CORUPERII CONȚINUTULUI DVS. SAU AL ACCESĂRII DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ A CONȚINUTULUI DVS. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ FĂRĂ A LUA ÎN CONSIDERARE ABATEREA DE LA SCOPUL PRINCIPAL AL ORICĂREI MĂSURI REPARATORII. ÎN ANUMITE JURISDICȚII NU ESTE PERMISĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

  CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR PREVĂZUTE DE LEGE, MOZILLA ȘI PĂRȚILE DESPĂGUBITE NU VOR FI TRASE LA RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCESORII, CONSECUTIVE SAU EXEMPLARE CE DECURG SAU POT FI ATRIBUITE ÎN VREUN FEL ACESTOR TERMENI SAU UTILIZĂRII SAU INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA SERVICIILE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNELE DIRECTE ȘI INDIRECTE PENTRU PIERDEREA REPUTAȚIEI, ÎNTRERUPEREA LUCRULUI, PROFITUL NEREALIZAT, PIERDEREA DE DATE ȘI DEFECTAREA SAU FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A COMPUTERELOR, CHIAR DACĂ VI S-A ADUS LA CUNOȘTINȚĂ POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE ȘI INDIFERENT DE ARGUMENTELE (CONTRACT, FAPTĂ ILICITĂ SAU ALTE CAUZE) PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ ACEASTĂ PRETENȚIE. RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ A MOZILLA ȘI A PĂRȚILOR DESPĂGUBITE ÎN BAZA PREZENTULUI ACORD NU VA DEPĂȘI 500 $ (CINCI SUTE DE DOLARI). ÎN ANUMITE JURISDICȚII NU ESTE PERMISĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCESORII, CONSECUTIVE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ EXCLUDERE ȘI LIMITARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

 10. Modificări ale acestor Termeni

  Mozilla poate actualiza periodic acești Termeni pentru a aborda o nouă funcționalitate a Serviciilor sau pentru a clarifica o dispoziție. Termenii actualizați vor fi publicați online. Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea prin canalele Mozilla obișnuite pentru astfel de anunțuri, precum publicări pe blog sau forumuri. Continuarea utilizării de către dvs. a Serviciilor după data intrării în vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări. Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica o dată de intrare în vigoare în partea superioară a acestei pagini.

 11. Diverse

  Acești Termeni constituie întregul acord între dvs. și Mozilla privind Serviciile și sunt reglementați de legislația statului California, S.U.A., cu excepția normelor privind conflictul de legi. Dacă o prevedere a acestor Termeni este considerată nulă sau inaplicabilă, acest fapt nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi. În cazul conflictului dintre o versiune tradusă a acestor Termeni și versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va avea prioritate.

 12. Contactați-ne

  Contactați Mozilla la

  Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041