Termeni de utilizare a site-urilor web și comunicărilor

23 iunie 2016

Termeni de utilizare

1. Introducere

Citiți cu atenție acest document („Termeni”) în întregime, deoarece vă explică drepturile și responsabilitățile pe care le aveți atunci când vizitați oricare dintre site-urile web ale Mozilla („Site-uri web”) sau fluxuri, rețele sociale, buletine de știri, baze de date cu cod sursă și e-mailuri conexe (împreună cu site-urile web, acestea sunt denumite colectiv „Comunicări”). Accesând sau înregistrându-vă pentru a primi Comunicări, sunteți de acord să vă asumați obligații în temeiul acestor Termeni.

Site-urile noastre web includ mai multe domenii, cum ar fi mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com, openbadges.org și webmaker.org. S-ar putea să recunoașteți site-urile noastre web și după porecle precum Bugzilla@Mozilla, BMO, MozWiki, MoPad, Webmaker, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO și AMO. Unele dintre site-urile noastre web vă conectează la linkuri, aplicații sau suplimente care vă sunt furnizate de alte părți și fac obiectul unor Termeni separați.

2. Înregistrarea contului

Unele site-uri web vă cer să vă înregistrați pentru un cont pentru a accesa funcționalități suplimentare ale unui site web sau ale altui serviciu Mozilla. După caz, vi se vor prezenta termeni suplimentari. Sunteți responsabil(ă) pentru toate activitățile asociate contului dvs.

Unele site-uri web vă permit să creați un nume de utilizator în timpul înregistrării. Folosiți un nume de utilizator pentru a vă conforma politicii noastre de utilizare acceptabilă.

3. Licențierea conținutului

Comunicările noastre includ conținut precum articole, imagini, fotografii, comentarii, cod software, clipuri audio și video și alte materiale (denumite colectiv „Conținut”). Conținutul este creat de Mozilla, contribuitorii la proiectele Mozilla și alte surse.

În general, conținutul creat de Mozilla este pus la dispoziție pentru partajare publică și reutilizare prin licențe deschise precum Creative Commons (pentru material expresiv) sau licența publică Mozilla (pentru cod software). În majoritatea cazurilor, cerem contribuitorilor Mozilla să publice conținut sub licențe deschise.

Anumite Conținuturi din Comunicările noastre se obțin din surse care interzic utilizarea Conținutului lor fără permisiune prealabilă. Acolo unde este posibil, Conținutul sau subsolul site-ului web va afișa o notificare privind licența aplicabilă. Sunteți de acord să vă conformați acestor notificări. Rețineți următoarele precizări:

  • Anumite Conținuturi indică în mod expres faptul că autorul nu dorește aplicarea unei licențe deschise. Ar trebui să contactați autorul sau reprezentantul acestuia pentru permisiunea de a utiliza astfel de Conținuturi. Întrebările privind conținutul creat de Mozilla pot fi trimise la: licensing@mozilla.org.
  • Anumite Conținuturi cuprind mărci comerciale, prezentări comerciale, logouri și portofolii de mărci ale Mozilla și ale altor părți („Mărci comerciale”). Cu excepția câtorva circumstanțe limitate, Mărcile comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea în scris a proprietarului Mărcii comerciale. Aflați mai multe despre mărcile comerciale ale Mozilla.
  • Software-ul folosit de site-urile noastre web este licențiat în temeiul MPL sau alte licențe cu sursă deschisă permisive similare. Pentru mai multe informații privind licența specifică, consultați codul sursă sau depozitul GitHub aplicabil.

4. Remiteri de conținut

Este posibil să contribuiți cu conținut atunci când interacționați cu Comunicările noastre, inclusiv, dar fără limitare la acestea, comentariile cu privire la un articol, blogurile, codurile contributorii sau reprezentările grafice ori materialele scrise contributorii (denumite individual „Remitere”). Cu excepția cazului în care Remiterea este efectuată de dumneavoastră ca parte a unui acord separat cu Mozilla, caz în care se va aplica respectivul acord, atunci

Pentru Remiterile pentru proiectele Mozilla cu sursă deschisă:

  • Sunteți de acord să licențiați Remiterea conform cu termenii licenței corespunzătoare respectivului proiect cu sursă deschisă la care contribuiți. Pentru mai multe informații privind licența specifică, consultați codul sursă sau depozitul GitHub aplicabil.

Pentru toate celelalte Remiteri, sunteți de acord cu următoarele în ceea ce privește fiecare remitere:

  • Garantați că Remiterea dvs. va respecta acești Termeni, Condițiile de utilizare Mozilla și orice termeni suplimentari care ar putea reglementa Remiterea dvs.
  • Ne acordați prin prezenta licența neexclusivă, gratuită, internațională, sublicențiabilă (către cei cu care lucrăm) de utilizare a Remiterii dvs. legate de Comunicări și promovarea online și offline a misiunii, produselor și serviciilor Mozilla.
  • Recunoașteți faptul că Remiterile dvs. ar putea fi accesibile altor utilizatori înregistrați ai serviciului aplicabil sau publicului.
  • Dacă Remiterea dvs. conține material expresiv sau cod software, sunteți de acord să îl licențiați în așa fel încât să fie compatibil cu respectivul site web către care efectuați o Remitere.
  • Garantați că dețineți drepturile necesare acordării drepturilor conferite prin prezentul acord și că utilizările prevăzute în acești Termeni nu vor încălca drepturile de proprietate sau intelectuale ale vreunui terț.
  • Înțelegeți și sunteți de acord că Mozilla își rezervă, la propria sa alegere, dreptul de a revizui, modifica sau elimina orice Remitere pe care o consideră ca fiind controversată sau ca încălcând acești Termeni.

Politica de confidențialitate privind site-urile web, comunicările și cookie-urile a Mozilla descrie modul în care prelucrăm informațiile pe care le primim de la dvs. în legătură cu Comunicările noastre. Politica de confidențialitate explică, de exemplu, faptul că plasăm anumite cookie-uri pe site-urile noastre web și modul în care le puteți refuza.

6. Comunicări și evenimente

Dacă vă abonați la buletinele noastre de știri sau vă înregistrați pentru un cont în legătură cu oricare dintre site-urile noastre web, s-ar putea să primiți e-mailuri de la noi, referitoare la contul dvs. (de ex., actualizări juridice, de confidențialitate și de securitate).

Unele dintre site-urile noastre web dispun de unelte online care vă permit să trimiteți e-mailuri către alte persoane. De exemplu, vă puteți invita contactele la evenimente utilizând contul dvs. de Webmaker. Sunteți de acord să nu utilizați în mod abuziv adresele de e-mail ale altora (de ex., prin trimiterea de mesaje spam).

Alte site-uri web precum MozReps și Webmaker furnizează unelte care permit utilizatorilor să organizeze evenimente fizice la care poate participa oricine. Fiți precaut(ă) și dați dovadă de discernământ atunci când participați la evenimente.

7. Raportarea abuzurilor

Pentru mai multe informații privind raportarea folosirii abuzive a unor drepturi de autor sau a unei mărci comerciale, vă rugăm să consultați: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Termen; Reziliere

Acești termeni se vor aplica până la rezilierea de către dvs. sau Mozilla. Puteți opta să îi reziliați în orice moment, din orice motiv, prin încetarea utilizării de către dvs. a Comunicărilor noastre și, după caz, ștergerea contului dvs.

Putem suspenda sau restricționa accesul dvs. la Comunicările noastre în orice moment și din orice motiv, inclusiv, dar fără a ne limita la acestea, dacă suntem convinși că: (i) ați încălcat acești Termeni, politica noastră de utilizare acceptabilă sau orice altă politică relevantă; (ii) generați un risc sau o posibilă expunere juridică pentru noi; sau (iii) furnizarea Comunicărilor către dvs. nu mai este viabilă din punct de vedere comercial.

În toate aceste cazuri, acești Termeni vor înceta, cu excepția situației în care secțiunile următoare continuă să se aplice: Despăgubire, Declinarea responsabilității; Limitarea răspunderii, Diverse

9. Despăgubire

Sunteți de acord să protejați, să despăgubiți și să exonerați de orice răspundere Mozilla, contractanții, contribuitorii, licențiatorii, partenerii, directorii, funcționarii, angajații și agenții acesteia („Părți despăgubite”) față de pretențiile și cheltuielile de orice fel din partea oricăror terți, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau au legătură cu utilizarea de către dvs. a Comunicărilor (incluzând, dar fără limitare la acestea, Remiterile dvs. sau încălcarea oricăruia dintre acești Termeni).

10. Declinarea responsabilității; Limitarea răspunderii

COMUNICĂRILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, CU TOATE DEFECTELE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, MOZILLA ȘI PĂRȚILE DESPĂGUBITE EXCLUD PRIN PREZENTA ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT ORICE GARANȚIE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE CONFORM CĂRORA COMUNICĂRILE NU PREZINTĂ DEFECTE, SUNT VANDABILE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NON-LITIGIOASE. SUPORTAȚI ÎN ÎNTREGIME RISCUL LEGAT DE FOLOSIREA COMUNICĂRILOR PENTRU SCOPURILE DVS. ȘI CALITATEA ȘI PERFORMANȚA COMUNICĂRILOR, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE LA ACEASTA, RISCUL ȘTERGERII SAU CORUPERII HARDWARE-ULUI, SOFTWARE-ULUI SAU CONȚINUTULUI DVS., RISCUL CA ALTCINEVA SĂ ACCESEZE ÎN MOD NEAUTORIZAT DATELE DVS. SAU CA UN ALT UTILIZATOR SĂ UTILIZEZE ÎN MOD ABUZIV SAU SĂ ÎȘI ÎNSUȘEASCĂ ÎN MOD ILEGAL REMITEREA DVS. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ FĂRĂ A LUA ÎN CONSIDERARE ABATEREA DE LA SCOPUL PRINCIPAL AL ORICĂREI MĂSURI REPARATORII. ÎN ANUMITE JURISDICȚII NU ESTE PERMISĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR PREVĂZUTE DE LEGE, MOZILLA ȘI PĂRȚILE DESPĂGUBITE NU VOR FI TRASE LA RĂSPUNDERE PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, CONSECUTIVE SAU EXEMPLARE CE DECURG SAU POT FI ATRIBUITE ÎN VREUN FEL ACESTOR TERMENI SAU UTILIZĂRII SAU INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA COMUNICĂRILE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNELE DIRECTE ȘI INDIRECTE PENTRU PIERDEREA REPUTAȚIEI, ÎNTRERUPEREA LUCRULUI, PROFITUL NEREALIZAT, PIERDEREA DE DATE ȘI DEFECTAREA SAU FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A COMPUTERELOR, CHIAR DACĂ LI S-A ADUS LA CUNOȘTINȚĂ POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE ȘI INDIFERENT DE ARGUMENTELE (CONTRACT, FAPTĂ ILICITĂ SAU ALTE CAUZE) PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ ACEASTĂ PRETENȚIE. RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ A MOZILLA ȘI A PĂRȚILOR DESPĂGUBITE ÎN BAZA PREZENTULUI ACORD NU VA DEPĂȘI 500 $ (CINCI SUTE DE DOLARI). ÎN ANUMITE JURISDICȚII NU ESTE PERMISĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCESORII, CONSECUTIVE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ EXCLUDERE ȘI LIMITARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

11. Modificări ale acestor Termeni

Putem actualiza periodic acești Termeni pentru a aborda o nouă funcționalitate a Serviciilor sau pentru a clarifica o dispoziție. Termenii actualizați vor fi publicați online. Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea prin canalele noastre obișnuite pentru astfel de anunțuri, precum publicări pe blog, bannere, e-mailuri sau forumuri. Continuarea utilizării de către dvs. a Comunicărilor după data intrării în vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări. Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica o dată de intrare în vigoare în partea superioară a acestei pagini.

12. Diverse

Acești Termeni constituie întregul acord între dvs. și Mozilla privind Comunicările și înlocuiesc orice versiune anterioară a acestor Termeni. Comunicările și acești Termeni sunt reglementați de legislația statului California, S.U.A., cu excepția normelor privind conflictul de legi. Orice pretenții și dispute ce decurg din Comunicări sau acești Termeni vor fi adresate în exclusivitate instanțelor din comitatul Santa Clara, California, și acceptați competența personală a acestor instanțe. Dacă o prevedere a acestor Termeni este considerată nulă sau inaplicabilă, acest fapt nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi. În cazul conflictului dintre o versiune tradusă a acestor Termeni și versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va avea prioritate. În cazul unui conflict între acești Termeni și termeni suplimentari relevanți, termenii suplimentari vor avea prioritate.

13. Contactați-ne

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
Telefon: 650-903-0800
Fax: 650-903-0875
Legal-notices at mozilla.com