ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।

ਡੈਸਕਟਾਪ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਲਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਣੋ।

TestFlight

iOS ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ Apple ਦੇ TestFlight ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।