ਚੰਗੇ ਲਈ ਤੇਜ਼।

2x ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਗੋਪਨੀਯ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਜ਼ੀਲਾ, ਨਵਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਬਦਲਵੇਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡਾ ਅਸਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ

ਵੈਬ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  • ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ

    ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਲੌਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ।

  • ਕੈਰੀਅਰ

    ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

  • ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

    ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲਵੋ।