ਚੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ – ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ

ਨਵਾਂ Firefox ਲਵੋ

ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Firefox ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ Mozilla ਹੈ, ਅਸਲ ਬਦਲਵਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡਾ ਅਸਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Firefox ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Mozilla ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ

ਵੈਬ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੇਜ਼, ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ

    Firefox ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਧੂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ।

  • ਕੈਰੀਅਰ

    Mozilla ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

  • ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

    Firefox ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਭ Mozilla ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲਵੋ।