Firefox ਡਾਊਨਲੋਡ

Firefox Windows 8.1 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox ਵਰਤਣ ਲਈ Firefox ESR (ਇਕਸਟੈਂਡਡ ਸਪੋਰਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox macOS 10.14 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox ਵਰਤਣ ਲਈ Firefox ESR (ਇਕਸਟੈਂਡਡ ਸਪੋਰਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

Products

Firefox ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ. Mozilla ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

Mozilla Monitor

ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਾਟਾ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

Firefox

2000+ ਡਾਟਾ ਟਰੈਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਵੋ। ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ Firefox ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵੇਖੋ

Mozilla VPN

ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਫ਼ ਕਰੋ, ਸਟਰੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ।

Mozilla VPN ਲਵੋ

Pocket

ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖੋਜੋ — ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਤ ਲਵੋ।

Pocket ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ

Firefox Relay

ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਈਮੇਲ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

Firefox Relay ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Firefox Focus

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ