Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Prinsipp for datapersonvern

Dei følgjande fem prinsippa er henta frå Mozilla Manifesto og fortel om korleis vi:

 • utviklar produkta og tenestene våre
 • handterer brukardata som vi samlar inn
 • vel og samspelar med partnarar
 • formar den offentlege strategien vår og kampanjearbeid
 1. Ingen overraskingar

  Brukar og deler informasjon på ein måte som er gjennomsynleg og gagnar brukaren.

 2. Brukarkontroll

  Utviklar produkt og fremjar den beste praksisen som gjer at brukarane har kontroll over eigne data og opplevingar på nettet.

 3. Avgrensa data

  Samlar inn det vi treng, avidentifiserar der vi kan og slettar det når dei ikkje lenger trengst.

 4. Fornuftige innstillingar

  Formgjeving for ein tankevekkjande balanse mellom sikkerheit og brukaropplevingar.

 5. Forsvar på djupet

  Behalde fleirlags tryggingskontroll og praksis, der mange kan kontrollerast offentleg.