Forsikre deg om at du er beskytta, kvar gong du går på nettet

Takk for at du brukar den nyaste Firefox-nettlesaren. Når du vel Firefox, støttar du eit betre nett for deg og alle andre. Ta no neste steg for å beskytte deg sjølv.