Forsikre deg om at du er beskytta, kvar gong du går på nettet

Takk for at du brukar den nyaste Firefox-nettlesaren. Når du vel Firefox, støttar du eit betre nett for deg og alle andre. Ta no neste steg for å beskytte deg sjølv.

  • Vel automatisk personvern

    Internett held fram med å finne nye måtar å tappe personlege data på. Firefox er den einaste nettlesaren som har som oppgaåve å finne nye måtar å beskytte deg på.

  • Vel fridom på alle einingar

    Firefox er rask og tryg på Windows, iOS, Android, Linux… og på tvers av alle. Vi har inga interesse av å avgrense deg eller å tilbakestille innstillingane dine.

  • Ditt val: Å vere uavhengig av dei store selskapa

    Firefox er den einaste store uavhengige nettlesaren. Chrome, Edge og Brave er alle bygde med kode frå Google, verdas største annonsenettverk.