मानिसहरूकालागि इन्टरनेट,
नाफाकोलागि होइन।

नमस्कार। हामी Mozilla, गर्वका साथ गैर-नाफामूलक इन्टरनेटको विजेता, जसले इन्टरनेटलाई स्वस्थ, खुल्ला र सबैलाइ पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्दै छौँ।

हाम्रा प्रभाव

निती स्तर मा काम गर्दै, हामी वेब साक्षरता सिकाउँछौँ, सो को लागि उपकरणहरू प्रदान गर्छौँ र निष्पक्षता, समावेशीकरण र सम्मानता का साथ बानाइएको इन्टरनेटको कदर गर्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा अावाज उठाउँछौँ।

हाम्रा कामहरू

वेबलाई मञ्चका रूपमा प्रयोग गरी, हामी खुल्ला तथा नयाँ प्रविधिहरू निर्माण गर्छौँ जसले विकासकर्ताहरूलाइ बन्द, कर्पोरेट पारिस्थितिकी देखि मुक्त भइ हामी सबैको लागि छिटो र सुरक्षित वेब अनुभव बनाउन मद्दत गर्छ।

अानन्दसँग ब्राउज गर्नुहोस्।

असीमित क्षमता, अनन्त सम्भावना र व्यापक खुला वेब का बारेमा जान्नुहोस्।

आजै Firefox पाउनुहोस्